30%-regeling en nabetalingen (opties, bonussen etc.)

maandag 13 mei 2013 Carlo Douven 3485x gelezen

Op 1 januari 2012 is de 30%-regeling ingrijpend aangepast. De aanpassing betreft vooral de kring van rechthebbenden, de looptijd en de regeling voor nabetalingen. Enkele wijzigingen blijken niet zo uit te pakken als de regelgever bedoeld heeft. Vandaar dat per 1 januari 2013, veelal met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012, nieuwe aanpassingen zijn gemaakt. Van de aanpassingen licht ik de regeling voor de nabetalingen hieronder toe.

Tot 1 januari 2012 gold dat nabetalingen, zoals opties, bonussen etc. tot de grondslag van de 30%-regeling behoren als sprake was van inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking ter zake van het verblijf buiten het land van herkomst. In het besluit van 24 augustus 2005 stelde de staatssecretaris dat de 30%-regeling op nabetalingen van toepassing is als aan het einde van de looptijd, dus op het moment van ontslag of einde tewerkstelling in Nederland, een onvoorwaardelijk recht bestond op de nabetaling. Als de nabetaling afhankelijk is van voorwaarden, dan is volgens het besluit de 30%-regeling niet van toepassing. De Hoge Raad heeft o.a. op 27 april 2012 beslist dat deze aanvullende voorwaarde in het besluit onrechtmatig is voor nabetalingen genoten binnen de maximale looptijd van de 30%-regeling. Volgens de jurisprudentie is beslissend dat nabetalingen zien op de periode dat de 30%-regeling van toepassing was. Momenteel lopen nog procedures over nabetalingen ontvangen na de maximale looptijd van 10 jaar.

 

Aanpassingen

Op 1 januari 2012 heeft de staatssecretaris de 30%-regeling aangepast. De 30%-regeling is daardoor alleen van toepassing op loon uit tegenwoordige dienstbetrekking genoten tijdens de looptijd van de 30%-regeling, dus de periode van tewerkstelling in Nederland. De looptijd is wel uitgebreid met het loontijdvak na het loontijdvak waarin de tewerkstelling is geëindigd. In dit laatste loontijdvak kan de financiële afwikkeling van de tewerkstelling plaatsvinden met toepassing van de 30%-regeling. Daarmee is op nabetalingen vanaf 1 januari 2012 de 30%-regeling niet meer van toepassing. Echter, zolang de staatssecretaris het besluit van 24 augustus 2005 niet heeft ingetrokken is de 30%-regeling mijns inziens ook van toepassing op nabetalingen waarop bij het einde van de looptijd van de 30%-regeling een onvoorwaardelijk recht bestaat. Bij bijvoorbeeld bonussen kan dat het geval zijn.

 

Voorbeeld

Werknemer Y maakt gebruik van de 30%-regeling. Per 1 februari 2013 wordt Y tewerkgesteld bij de Duitse dochteronderneming van de Nederlandse werkgever. Op 24 april 2013 ontvangt Y de bonus over het jaar 2012.


Volgens het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 is de 30%-regeling niet van toepassing op de bonus. Er is weliswaar sprake van inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking, maar de bonus is niet uitbetaald tijdens de looptijd van de 30%-regeling of in het loontijdvak na afloop van het tijdvak waarin de tewerkstelling is beëindigd.


Met een beroep op het besluit van 24 augustus 2005 bestaat mijns inziens echter wel recht op de 30%-regeling, omdat op het moment dat de looptijd eindigde op 1 februari 2012 een onvoorwaardelijk recht bestaat op de bonus over het verstreken jaar 2012.

 

Werken met de 30%-regeling

Wilt u meer weten over de 30%-regeling? Kom dan naar de PE-Pitstop Werken met de 30%-regeling waar Carlo Douven samen met u de 30%-regeling zal fileren. Wie komt in aanmerking voor de regeling? Wat houdt de kortingsregeling in? Hoe werkt de regeling bij wisseling van werkgever? Wat zijn de pensioengevolgen van de 30%-regeling? Welke procedures lopen? Hoe werkt het overgangsrecht? Deze en andere vragen zal Carlo Douven samen met u beantwoorden. De actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie en regelgeving zullen hierbij aan de orde komen.

Meer informatie: PE-Pitstop Werken met de 30%-regeling

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.