Basiscursus Administratie Privépersonen

vrijdag 21 juni 2019 66x gelezen

Voor ondernemingen en rechtspersonen is het volstrekt logisch en gebruikelijk om een administratie te voeren en gebeurtenissen goed vast te leggen. Voor privé personen gebeurt dat eigenlijk niet of nauwelijks. Terwijl daar wel degelijk aanleiding toe bestaat, zeker nu mensen steeds langer leven, scheidingen vaker voorkomen, ‘patchwork’ families talrijker worden en de internationale dimensie belangrijker wordt. En dat terwijl de maatschappij en ons rechtssysteem steeds ingewikkelder worden.

Datum

28 oktober 2019

Locatie

Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

Organisatie

Sdu Licent Academy

De privé-administratie wordt steeds belangrijker en kan zeer nuttig blijken voor het onderbouwen van een bewijspositie, het afleggen van verantwoording, het verstrekken van informatie aan Belastingdienst, ter verkrijging van een hypotheek of bedrijfsfinanciering, voor het opstellen van een financieel plan, voor nabestaanden bij overlijden of als uw cliënt door ziekte of ouderdom niet meer goed kan functioneren. Tijdens deze workshop doorloopt de docent aan de hand van een administratietool de belangrijkste gebeurtenissen en behandelt daarbij de zaken die moeten worden vastgelegd en hoe deze te administreren.

Verankering zorgplicht, aanvulling diensten en introductie aanvullend advies
Voor accountants- en belastingadvieskantoren geeft het administreren en vastleggen van privé inkomens- en vermogensposities invulling aan een belangrijke zorgplicht, is het een mooie aanvulling van het dienstenpakket en daarnaast een prettige en natuurlijke methode om met de ondernemer in gesprek te komen over de privésituatie. Daarop sluiten estate planning en advisering over privé-aspecten dan meer vanzelfsprekend aan.

Digitale administratietool
Deelnemers van deze cursus krijgen een administratietool aangereikt. De tool is opgezet in Excel en daardoor zeer toegankelijk en flexibel bruikbaar voor diverse situaties. Jaarlijks wordt inkomen- en vermogen toegerekend aan de verschillende vermogensdelen, worden berekeningen gemaakt en bewijsposities vastgelegd. Na afloop van de workshop kunnen de cursisten met behulp van de administratietool en de bijbehorende reader zelfstandig een privé administratie opzetten en voeren.

 

Praktische informatie

Maandag 28 oktober 2019
9.30 uur - 17.00 uur
Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

€ 495

Docent: drs. Hans Blikslager

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.