Basiscursus Transfer Pricing in het MKB

maandag 8 juli 2019 38x gelezen

Groot en klein, ondernemingen horen zakelijk (at arm’s length) met elkaar te handelen. Met BEPS zijn verscherpte regels ingevoerd, ook (nationaal) in het MKB. Tijdens deze basiscursus laten we aan de hand van diverse casusposities zien wanneer het voor dga’s, familiebedrijven en gelieerde vennootschappen van belang is zakelijke verrekenprijzen te hanteren. Hoe zit met de zakelijkheid van geldleningen? Wat doen we met ontwikkelde IP? En hoe stelt u vervolgens vast wat een zakelijke vergoeding is voor een geldlening of ontwikkelde IP? 

Datum

3 oktober 2019

Locatie

Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

Organisatie

Sdu Licent Academy

Groot en klein, ondernemingen horen zakelijk (at arm’s length) met elkaar te handelen. Met BEPS zijn verscherpte regels ingevoerd, ook (nationaal) in het MKB. Tijdens deze basiscursus laten we aan de hand van diverse casusposities zien wanneer het voor dga’s, familiebedrijven en gelieerde vennootschappen van belang is zakelijke verrekenprijzen te hanteren. Hoe zit met de zakelijkheid van geldleningen? Wat doen we met ontwikkelde IP? En hoe stelt u vervolgens vast wat een zakelijke vergoeding is voor een geldlening of ontwikkelde IP? 

 

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus:

 • weet u wanneer en hoe zakelijke verrekenprijzen te hanteren;
 • heeft u inzicht arm's length toerekenen van kosten;
 • bent u op de hoogte van de documentatieplicht; en
 • heeft u inzicht in de verhoudingen met de Belastingdienst.

 

Onderwerpen

 • Externe en interne TP landschap in een nutshell;
 • Zakelijkheid van ‘interne’ geldleningen;
 • Zakelijke vergoeding ontwikkelde IP;
 • Zakelijke verrekenprijzen import & export;
 • At arm's length toerekenen van kosten;
 • Documentatieplicht;
 • Bewijslast en bewijslastverdeling jegens Belastingdienst; en
 • Afstemmen met de Belastingdienst.

 

Praktische informatie

Donderdag 3 oktober 2019

15.30 uur - 18.45 uur

Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

€ 295

Docent: Monica Erasmus CA

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.