BGL - Beschikking Geen Loonheffing

Lijkt goed, maar uitvoering kan zorgen voor drama

dinsdag 30 september 2014 Tiede Boersma FA RB 865x gelezen

Einde van dit jaar zal het IBO-ZZP (Interdepartementaal BeleidsOnderzoek naar zzp’ers), komen met een discussiestuk over de inkomens- en vermogensposities van de ZZP’ers, hun positie op de arbeidsmarkt, de voor- en nadelen van hun fiscale behandeling, de verhouding tot andere groepen werkenden en de aansluiting van het stelsel van sociale voorzieningen en verzekeringen.
Daar wordt niet opgewacht ondanks het advies van de Raad van State.


Volgens dit kabinet zal er altijd een verschil blijven tussen werknemer en zelfstandige blijven. Omdat dit wetsvoorstel verbeteringen bevat voor de handhavingspraktijk van de Belastingdienst wacht men niet op de uitslag van de IBO-ZZP en indien nodig kan het straks simpel aangepast worden, wellicht zelfs door vragen/stellingen (zie later) te wijzigen en hoeft het niet bij wet.

 

De genoemde verbeteringen in dit voorstel ten opzichte van de huidige VAR wetgeving moeten volgens dit kabinet gezocht worden in een betere verdeling van de verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de Belastingdienst krijgt zo meer mogelijkheden voor handhaving.

 

Omdat nu juist de handhaving, vooral gaat plaats vinden bij de opdrachtgevers en deze ook mede verantwoordelijk worden gesteld bij het niet juist toepassen van de regels, ben ik wel voorstander van deze BGL. Maar met name de vragen en stellingen zullen veel beter opgesteld moeten worden, anders wordt deze BGL een fiasco en kan er zelfs wel een grote crisis uitbreken onder de dan werkloze ZZP’ers.

 

De nieuwe aanvraag dient net als bij de VAR te geschieden door de opdrachtnemer. Zij/hij vult straks een webmodule in. De vragen op de webmodule zijn interactief, oftewel al naar gelang het antwoord ontstaat een nieuwe vraag. Direct na het invullen wordt aangegeven of er een BGL kan worden afgegeven. Op deze BGL staan een aantal stellingen, voortkomende uit de vragen/antwoorden. De stellingen op de BGL moeten door de opdrachtgever gecontroleerd worden. Als ze kloppen dan is de opdrachtgever volledig gevrijwaard. Als de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer niet geheel klopt met de stellingen dan zal er een andere BGL moeten komen, waarop wel de goede stellingen staan. Er is vooroverleg mogelijk. De opdrachtgever kan ook met de Belastingdienst een afspraak maken voor de relatie met al zijn opdrachtnemers, voorzover deze allemaal onder dezelfde condities, voorwaarden en omstandigheden dezelfde werkzaamheden verrichten.

 

De nieuwe vragen moeten alles omvatten en naar de laatste stand van wet en regelgeving, inclusief jurisprudentie, zijn opgesteld. Als er een wijziging komt in regelgeving/jurisprudentie dan zal dit in de vragen worden verwerkt. Door het invullen moet de computer automatisch het verschil tussen een fictieve dienstbetrekking en ondernemerschap bepalen en zal alleen voor de ondernemer een BGL kunnen worden afgegeven. Het lijkt dat er geen belastingambtenaar aan te pas komt.

 

De problemen die ik voorzie zijn de volgende:

  1. Het lijkt dat de ondernemer/ZZP’er alleen kan inloggen met zijn DigiD en/of zijn pagina bij de Belastingdienst. De DigiD is voor particulieren. Er is geen machtigingsmogelijkheid voor adviseurs voorzien, terwijl die nu al massaal helpen;
  2. Omdat de vragen blijkbaar op grond van gewijzigde wet- en regelgeving kunnen wijzigen zou het logisch zijn dat er dan een automatische wijziging van de BGL volgt of op zijn minst een waarschuwing. Dit lijkt niet ingebouwd;
  3. Voor bewijsvoering zou het handig zijn om een afdruk te hebben van de gegeven antwoorden en vragen. Het lijkt dat deze niet automatisch gaat komen;
  4. Vragen en stellingen kunnen blijkbaar later wijzigen door gewijzigde wetgeving. Hoe kan je dan later aantonen, dat je op het moment van invullen wel de uitleg hebt gevolgd?;
  5. Grotere bedrijven zullen kiezen voor vooroverleg en een vaste afspraak maken met de Belastingdienst. Opdrachtnemers zullen dit willen weten. Dit lijkt niet vorm gegeven;
  6. De BGL is ook de vervanger van de VAR-DGA. Is er wel voldoende nagedacht dat de BV niet de arbeidverrichter is, maar wel de opdrachtnemer met betrekking tot de stellingen? Roept Geen Loonheffing niet verwarring op bij de BV?;
  7. Stellingen laten zo te zien weinig ruimte voor marge. Het is ja of nee. Daardoor zullen ZZP’ers deels foute antwoorden moeten geven om toch een goede stelling te krijgen.
  8. Opdrachtgevers hebben nu geen aansprakelijkheid als er een VAR-WUO/DGA wordt overlegd. Bij de BGL zal de opdrachtgever een BGL willen waarvan alle stellingen juist zijn. Met onjuist invullen van de VAR kon je een VAR-WUO verkrijgen. Het zal nu met de stellingen veel moeilijker worden om onjuist in te vullen, want dan zal de stelling ook anders zijn. Ik voorzie bij de nu genoemde stellingen een grote chaos;
  9. Uit een stelling kan je de gevolgtrekking maken dat er geen tussenschakels meer mogen zijn (detachering ed.).

 

De stellingen genoemd in de memorie van toelichting (negen stuks), gaan over een loodgieter en worden in deze toelichting aangeduid met “eenvoudig te controleren stellingen die op één A4-tje passen” Het voert te ver ze hier allemaal te bespreken, maar bij vrijwel alle stellingen is wel een opmerking te plaatsen helaas.

 

De eerst genoemde stelling: “Uw opdrachtnemer zorgt zelf voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen.” geeft direct al de problematiek weer.
Zoals hierboven bij 8 aangegeven lijkt dit een stelling van alles of niets (ja/nee), terwijl er nu juist een breed scala aan mogelijkheden achter zit en de begrippen gereedschappen, hulpmiddelen en materialen ook nog onvoldoende zijn gedefinieerd. Is materiaal inclusief bijvoorbeeld een badkuip. En dan is de mogelijkheid van deels wel en deels niet nog niet benoemd.

 

Ik mis ook stellingen.
De belangrijkste zaken bij een VAR aanvraag zijn het aantal opdrachtgevers en dat er maximaal 70% van de tijd bij één opdrachtgever mag worden gewerkt. Ook hoeveel de ondernemer heeft geïnvesteerd in zijn bedrijf vind ik niet terug. En hoe zit het met vergunningen en overige zaken waaraan je een ondernemer herkent?

 

Nee, eenvoudig is het niet geworden. Wellicht wel iets gemakkelijker. Zou het niet wenselijk zijn om wettelijk met een andere insteek te komen voor het begrip zelfstandig ondernemer? Dan zijn we weer bij het begin en moeten we toch even wachten.

 

Dit is een verkorte weergave van het artikel 'BGL- Beschikking Geen Loonheffing. Lijkt goed, maar uitvoering kan zorgen voor drama'. Voor de volledige versie kunt u terecht op http://www.boekmeester.nl/blog.html

Meer informatie: Boersma Adviseurs

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.