Bedrijfsopvolging binnen de familie: cumprefs of liever niet?

woensdag 15 maart 2017 John Bult 2232x gelezen

De toepassing van cumulatief preferente aandelen (cumprefs) bij de bedrijfsopvolging binnen de familie is binnen de fiscale adviespraktijk 'common sense'. Aan de beoogde opvolger worden bij de omzetting van de gewone aandelen in cumprefs (nieuwe) gewone aandelen uitgereikt. Na de uitkering van het dividend aan de houder van de cumprefs komt het rendement op de gewone aandelen (de 'overwinsten') aan de beoogde opvolger toe.

Bij omzetting leidt het vereiste (cumulatief preferente) dividend percentage regelmatig tot discussie met de Belastingdienst. Lange tijd was een in de praktijk ontstane consensus een percentage van ongeveer 7%. Ik heb mij altijd afgevraagd waarop dit percentage gebaseerd was. De ene onderneming is immers de andere niet, maar de adviespraktijk kwam lang weg met dit of zelfs nog een lager percentage. Dit leidde ertoe dat soms (zeer) hoge rendementen werden behaald op de gewone aandelen. Feitelijk werd een stuk 'winstpotentieel' om niet overgedragen zonder heffing van schenk- of erfbelasting. Inmiddels zijn de tijden veranderd. Tegenwoordig neemt de Belastingdienst vaak het standpunt in dat – eenvoudig gezegd – het vereiste rendement op de cumprefs gelijk moet zijn aan het rendement op de gewone aandelen vóór de omzetting hiervan in cumprefs. Dat kan er toe leiden dat percentages van 15% of nog veel hoger gehanteerd moeten worden. Is het dan nog wel interessant om middels cumprefs de onderneming over te dragen?

 

Fiscale overwegingen

Een belangrijke aspect dat hierbij in overweging moet worden genomen is dat binnen de specifieke setting van de familie de overdracht van de onderneming aan de beoogde opvolger als het ware twee maal plaats vindt. In eerste instantie de overdracht van de onderneming zélf en in tweede instantie de met de overdracht vrijgekomen middelen. Cumprefs laten beide overdrachten op een fiscaal vriendelijke wijze plaatsvinden. Onder bepaalde voorwaarden kwalificeren de cumprefs voor zowel de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de successiewet als in de inkomstenbelasting. Het familiekapitaal wordt dan bij de bedrijfsoverdracht zoveel mogelijk in stand gehouden omdat een substantiële 'tax leak' wordt voorkomen.

 

Rendementsoverwegingen

Naast deze fiscale overwegingen spelen ook rendementsoverwegingen een rol. Als bijvoorbeeld de bedrijfsopvolger de overname (al dan niet deels) financiert met een bancaire lening, kan het best wel eens zo zijn dat dit het rendement op de gewone aandelen ten goede komt. Dit is vooral het geval als de rente op de overnamefinanciering aanzienlijk lager is dan het vereiste dividendpercentage op de cumprefs.

 

Tot slot

Als uitsluitend fiscale of rendementsoverwegingen een rol spelen bij de advisering, dan doet u uw cliënt waarschijnlijk tekort. Binnen de familiesetting zijn ook andere zaken van belang. Hoe zit het bijvoorbeeld met de positie van de andere kinderen? Hoe verhouden de diverse rollen van erfgenaam, legataris en legitimaris zich tot elkaar? Hoe ga je om met grote verschillen in de netto erfrechtelijke verkrijgingen van kinderen? Niets is zeker in het leven en dat geldt zeker voor de aandeelhouder. Het huwelijk van de aandeelhouder kan bijvoorbeeld ontbonden worden door echtscheiding. Wat is de invloed hiervan op de beoogde bedrijfsopvolging?


Tijdens de PE-Pitstop Cumulatief preferente aandelen binnen de familiesfeer op 12 april 2017 leert u hoe u de bedrijfsopvolging middels cumprefs vormgeeft zonder daarbij de belangen van de andere familieleden uit het oog te verliezen. Als adviseur voert u hierbij de regie voor uw cliënt.
> Meer informatie en aanmelden

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.