De uitkeringstest begint te leven!

Een bestuurder aansprakelijk gesteld voor een niet goed onderbouwde dividenduitkering

woensdag 22 maart 2017 Peter van der Zanden 1500x gelezen

Zoals gebruikelijk bij nieuwe wetgeving duurt het even voor dat de gevolgen in de praktijk merkbaar worden. Veelal begint het met het zoeken naar de juiste betekenis van de nieuw ingevoerde regel in de literatuur en op studiebijeenkomsten. Daar kunnen gedachten gevormd worden maar het blijft altijd onzeker hoe de rechter er naar zal kijken.

Zoals gebruikelijk bij nieuwe wetgeving duurt het even voor dat de gevolgen in de praktijk merkbaar worden. Veelal begint het met het zoeken naar de juiste betekenis van de nieuw ingevoerde regel in de literatuur en op studiebijeenkomsten. Daar kunnen gedachten gevormd worden maar het blijft altijd onzeker hoe de rechter er naar zal kijken.

Met de invoering van de wet Vereenvoudiging en Flexibilisering van het BV-recht werd een nieuwe vorm van bescherming van crediteuren in het leven geroepen. Weliswaar bleven de aandeelhouders degenen die tot dividenduitkering konden besluiten maar het besluit kan geen gevolg hebben zolang het bestuur geen toestemming heeft gegeven. Het bestuur moet alvorens toestemming te geven zich er van vergwissen dat de vennootschap ook na betaling van het dividend kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Is dat niet het geval dan moet het bestuur zijn toestemming weigeren.

In de theoretische beschouwingen rond deze bepaling bleef steeds onduidelijk wat het bestuur concreet wel en niet moest doen om een dergelijke toestemming te geven. In de eerste uitspraak wordt nu in ieder geval duidelijk dat de (middellijk) bestuurder, die overigens ook middellijk aandeelhouder was, naar het oordeel van de rechtbank zich van zijn taak tot beoordeling van gevolgen van de dividenduitkering  te gemakkelijk heeft afgemaakt en om die reden een bedrag van €250.000 aan de vennootschap moet vergoeden. Hij had deugdelijke financiële informatie aan zijn beslissing ten grondslag moet leggen. Een kolommenbalans (waaromtrent overigens ook nog onduidelijkheden bestonden) is onvoldoende. Ook wordt duidelijk dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid door bijvoorbeeld vrijwaring niet kan ontlopen.

Hoewel zo’n eerste uitspraak niet alles zegt, wordt in ieder geval duidelijk dat de bestuurdersaansprakelijkheid voor dividenden (dividenden die in beginsel bij een ander terecht komen)  een reëel gevaar is waar bestuurders zich van bewust moeten zijn en die tot zorgvuldigheid bij (de documentatie van) een besluit dwingen.

Wet: art 2:216 BW

Meer informatie: Rechtbank Gelderland 16 maart 2016 (gepubliceerd 29 maart 2016), ECLI:NL:RBGEL:2016:1758

Op 11 mei 2017 verzorgt prof.dr.mr. Peter van der Zanden de PE-Pitstop De Uitkeringstoets waarin hij de uitkeringstest bij uitkeringen uit het vermogen van de B.V. bespreekt. > Meer informatie en aanmelden

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.