De Wtt en het belang van zorgvuldig cliëntenonderzoek

vrijdag 23 maart 2018 Karin van Beekum 280x gelezen

Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer eindelijk het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 met bijbehorende memorie van toelichting gezonden.

Deze wetgeving, tezamen met de nieuwe Wwft en de Implementatiewet registratie UBO, verplicht trustkantoren een grondige herziening door te voeren van hun bedrijfsvoering. Een tweede bestuurder alsmede een interne compliance officer wordt verplicht. Naast de herziene inrichting van de governance zullen trustkantoren hun client files of cliëntacceptatiedossiers grondig moeten herzien. De term 'cliëntacceptatiedossier' vervalt in de Wtt 2018 en hiervoor in de plaats komt de term 'dienstverleningsdossier'. In dit dienstverleningsdossier moeten onder meer de diverse elementen van het cliëntenonderzoek alsmede een 'acceptatiememorandum' worden opgenomen. Wat is dit en hoe richt u dit in?

 

Onderzoek naar de UBO

Een van de andere elementen die de nodige aandacht vraagt in het hernieuwde cliëntenonderzoek is het onderzoek naar de UBO. Het concept uitvoeringsbesluit Wwft 2018 is ter consultatie aangeboden en geeft de nieuwe definitie van UBO weer. Deze wijziging heeft mogelijk ook zijn weerslag op uw client file. Hoe gaat u daarmee om? Zijn er nog andere wijzigingen om rekening mee te houden?

 

De invoering van de nieuwe Wtt is een uitgelezen mogelijkheid om de client files up-to-date en in lijn met wet- en regelgeving te brengen. Immers, DNB blijft onverminderd aandacht vragen voor de inrichting van de client files. DNB constateerde in haar onderzoeken dat 'trustkantoren regelmatig moeite hebben hun CAD’s volledig op orde en up-to-date te houden.'  En 'zorgvuldige dossiervorming is van belang voor het trustkantoor zelf, maar kan ook het verschil maken tussen een ‘in orde’ en een overtreding.'

 

Op 10 april organiseert Sdu Licent Academy een PE-Pitstop waarin wordt stilgestaan bij het hoe en waarom van het cliëntenonderzoek onder de huidige wetgeving en de uitdagingen die de Wtt 2018 in dit kader biedt. Karin van Beekum bespreekt de belangrijkste elementen en licht de onderlinge samenhang toe. Hierbij geeft zij ook praktische tips en schetst zij praktijksituaties. > Meer informatie en aanmelden.

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.