‘Expats de pineut in belastingplannen kabinet’

woensdag 19 september 2018 Hans de Vries 175x gelezen

Het kabinet heeft deze week haar eerste begroting en de plannen voor 2019 gepresenteerd. De belangrijkste boodschap is dat het goed gaat met Nederland. Daardoor zal ‘vrijwel iedereen’ er volgend jaar op vooruit gaan. Dat roept bij mij de vraag op wie dan degenen zijn die er niet op vooruit gaan…

Zoals in het regeerakkoord al was aangekondigd, stelt het kabinet voor om vanaf 2019 de looptijd van de 30%-regeling te verkorten van maximaal 8 naar maximaal 5 jaar. Deze wijziging geldt niet alleen voor werknemers die vanaf 2019 naar Nederland komen, maar ook voor werknemers die de regeling al hebben.

Uit de Prinsjesdagstukken valt op te maken dat 11.000 werknemers de 30%-regeling direct per 1 januari 2019 kwijtraken door deze wijziging. Ook verliezen nog eens 6.500 werknemers de regeling in de loop van het jaar 2019. Dat zijn in ieder geval mensen die er in 2019 niet op vooruit gaan… zij leveren tot 15% van het nettosalaris in. Ondanks een grote lobby vanuit het internationale bedrijfsleven en zeer kritisch commentaar van de Raad van State op het voorstel om de looptijd te verkorten voor werknemers die al gebruik maken van de regeling, houdt het kabinet vooralsnog de poot stijf. De enige tegemoetkoming die de internationale scholen uit het vuur hebben kunnen slepen is de toezegging dat een werkgever nog wel het schoolgeld voor de internationale school voor het al lopende schooljaar nog onbelast mag vergoeden na 1 januari 2019, als de oorspronkelijke looptijd van de 30%-regeling tenminste op dat moment nog niet is verstreken.

Beperking heffingskortingen voor niet-inwoners

Een andere wijziging die per 1 januari 2019 ingaat is de beperking van de heffingskortingen voor niet-inwoners. Afhankelijk van het woonland van de werknemer past de werkgever bij het uitbetalen van het nettoloon het belastingdeel van de loonheffingskorting helemaal niet meer toe of soms alleen nog het deel dat ziet op de arbeidskorting. Als de werknemer recht heeft op meer dan moet dat geclaimd worden door een aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Bij de berekening van de hoogte van de heffingskortingen wordt dan wel rekening gehouden met het wereldinkomen. In sommige gevallen betekent dit een aanzienlijke verlaging van het nettoloon per maand. Weer een groep die er niet op vooruit gaat in 2019…

 

Geen rechtvaardiging

De beperking van de heffingskortingen zou nog verdedigd kunnen worden met het argument dat de Nederlandse wetgeving in lijn wordt gebracht met Europese jurisprudentie. Maar voor de plotselinge verkorting van de looptijd van de 30%-regeling voor bestaande gevallen is naar mijn mening geen enkele rechtvaardiging. Een kabinet dat als motto ‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft zou er goed aan doen zich betrouwbaar te tonen. Dat kan nog: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

 

Mr. Hans de Vries is als Tax director werkzaam bij Andersen Tax & Legal in ’s-Hertogenbosch. Hij is tevens docent van de PE-Pitstop 30%-regeling waarin hij uitgebreid ingaat op alle voorwaarden van de regeling en ook de praktische zaken behandelt waar werkgevers tegenaan lopen.

> Meer informatie en aanmelden

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.