Grensoverschrijdend advies moet 3D zijn

dinsdag 9 januari 2018 Carlo Douven 387x gelezen

Tijdens opleidingen komt het vak internationaal belastingrecht prominent aan de orde. Eigenlijk is dat een verkeerde benaming. Het vak zou moeten heten Nederlands internationaal belastingrecht. Immers centraal in het vak staat de Nederlandse jurisprudentie en wetgeving die ziet op internationale situaties. Voor de internationaal georiënteerde fiscalist wordt het belastingrecht van het andere land echter steeds belangrijker. Een advies zonder je te vergewissen van het fiscale plaatje aan de andere kant van de grens, is geen advies. Een aantal actuele voorbeelden waarbij je niet zonder kunt, hebben onlangs het nieuws gehaald.

Uitfasering pensioen eigen beheer

Sinds april 2017 is de pensioen-BV geen fiscaal toegestane uitvoerder van een pensioen meer. Dat heeft tot een overgangsregeling geleid voor pensioen opgebouwd in eigen beheer. Woont de pensioengerechtigde in het buitenland of is de pensioen-BV in het buitenland gevestigd, dan krijg je als adviseur te maken met het buitenlandse fiscale recht. Hoe het woon- of vestigingsland omgaat met deze Nederlandse regelgeving is moeilijk te overzien, zelfs voor fiscalisten van het woon- of vestigingsland. De Kamer begreep dat en vroeg in maart 2017 de staatssecretaris in contact te treden met de Belgische autoriteiten hierover. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de Belgische circulaire van 21 december 2017. We weten nu dat de afkoopsom meestal in Nederland belast is. België echter belast de Nederlandse korting die op de afkoopsom verleend wordt. Hoe de omzetting van het pensioen in eigen beheer volgens de Belgische fiscale regelgeving beoordeeld moet worden, blijft nog hangen. Daar komt men later nog op terug. Een vooralsnog incompleet plaatje dus. Wat adviseer je dan?

 

Golfstaten

In de belastingverdragen met de Golfstaten is een artikel opgenomen over werken in dienstbetrekking. Dat artikel is een gebruikelijke OESO-conforme bepaling. Dus hoofdregel is dat het werkland mag heffen. Het venijn zit echter in het voorkomingsartikel. Het voorkomingsartikel stelt in een aantal verdragen met die landen dat de verrekeningsmethode toegepast moet worden. Dus als een inwoner van Nederland in Oman werkt, is hij in beginsel in Oman belasting verschuldigd. Feitelijk kent Oman een geringe heffing. Nederland belast het loon ook en verrekent de lage Omaanse belasting met de Nederlandse belasting. Dus Nederland heft bij tot het Nederlandse tarief. Het besluit van 7 september 2017 bepaalt echter dat men in Nederland toch de evenredigheidsmethode mag toepassen. Dat betekent dat Nederland niet bijheft en dat de belastingheffing beperkt blijft tot de Omaanse heffing. Dat kan ook nog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. Snel naar de klant en terugkomen op het eerder advies dus.

 

Inwoner van België met Nederlands pensioen

In het belastingverdrag met België is voor pensioenen uit Nederland geregeld dat België als woonland het heffingsrecht heeft. Echter als het pensioen tijdens de opbouwfase in Nederland fiscaal gefaciliteerd is geweest, België de pensioentermijnen niet voor meer dan 90% in de heffing betrekt of niet tegen het progressieve tarief én het totaal van deze en andere uitkeringen hoger is dan 25.000 euro, heeft Nederland het heffingsrecht. Een soortgelijke bepaling kennen we in meer verdragen, o.a. het verdrag met Portugal. De Nederlandse fiscus neemt sinds eind vorig jaar het standpunt in dat België volgens de Belgische nationale wet geen heffingsrecht heeft over Nederlandse pensioenen. Gevolg is dat op grond van het verdrag Nederland de pensioenen belast. België is het daar niet mee eens. Een vergelijkbare discussie speelt voor Nederlandse pensioenen uitbetaald aan inwoners van Portugal. Hoe luidt uw advies?

 

Internationale regels toepassen bij de loon- en inkomensheffing? Tijdens de PE-Pitstop Grensoverschrijdende arbeid neemt mr. Carlo Douven u mee om u bij te praten over de actuele ontwikkelingen bij grensoverschrijdende arbeid. Met behulp van infographics worden onderdelen duidelijk in beeld gebracht. Deze cursus wordt gegeven op maandag 5 maart 2018. >Meer informatie en aanmelden

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.