Subsidies ook aantrekkelijk voor MKB!

vrijdag 9 februari 2018 Sjef Leijs 234x gelezen

Subsidies? Wil ik niet, ik houd mijn eigen broek wel op. Subsidies? Concurrentievervalsing! Subsidies? Alleen voor de grote bedrijven! Nee: het tegendeel zelfs is waar. Er zijn voor het MKB specifieke regelingen beschikbaar, waar alleen MKB'ers gebruik van kunnen maken.

Denk hierbij aan de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. In andere regelingen zijn bijvoorbeeld de subsidiepercentages hoger voor MKB-aanvragers. Tijdens de jaren van de financiële crisis zijn subsidieregelingen versoberd of buiten werking gesteld. De omgekeerde beweging is nu waarneembaar. Op alle bestuurlijke niveaus worden stimuleringsregelingen uitgerold. Van gemeenten tot en met de EU.
Het domein subsidies kent zijn eigen bijzonderheden zoals het toekenningssysteem: First come – First serve. Je moet wel zelf het initiatief nemen, alleen degene die een aanvraag indient kan eventueel een bijdrage ontvangen. Te laat is ook echt te laat.

 

Het subsidielandschap

Er zijn in Nederland vele honderden stimuleringsregelingen met uiteenlopende doelstellingen. De hoofdthema’s zijn innovatie, energie en duurzaamheid. Alleen al het thema innovatie kent tientallen regelingen. Het kan gaan om subsidies, kredieten, fiscale kortingen of mengvormen tussen deze regelingen. Innovatie begint veelal in de ideefase, (wetenschappelijk) onderzoek gevolgd door een proof of concept en de verdere ontwikkelfase tot de uiteindelijke marktintroductie. Soms nog in de fase van ‘pilot-plant’. Rondom innovatie is veel te doen en te halen. Uiteindelijk hebben de stimuleringsregelingen één hoofddoel: Nederland beter laten presteren waardoor er nieuwe banen ontstaan, nieuwe exportmogelijkheden gecreëerd in een beter milieu. De ene keer gaat dat in kleine stapjes de andere keer sneller. De omschakeling naar schone energie al dan niet in combinatie met energiebesparing kan ook rekenen op grote financiële bijval. Neem bijvoorbeeld de subsidieregeling SDE+ waarmee o.a. windturbines en de grotere zonnestroominstallaties worden gestimuleerd. Deze kent een budget in de orde van grootte van zo’n  € 12 miljard per jaar.

Subsidies is een boeiend onderwerp waarbij het altijd over de dag van (over)morgen gaat.

 

Vrijdag 16 maart 2018 verzorgt Sjef Leijs de PE-Pitstop Subsidies.

> Meer informatie en aanmelden

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.