Voorkom lijfrenteproblemen: breng geruisloos in!

vrijdag 6 april 2018 Almer de Beer 610x gelezen

Bij inbreng van de onderneming in een vennootschap, kan de ondernemer kiezen uit de ‘ruisende’ en ‘geruisloze’ variant. Bij een ruisende inbreng moet de ondernemer weliswaar afrekenen over de stille reserves, maar tot daadwerkelijke belastingheffing komt het niet, ervan uitgaande dat de ondernemer voldoende ruimte heeft om de stakingswinst om te zetten in een stakingslijfrente bij de vennootschap.

Het bedingen van een stakingslijfrente bij de vennootschap is niet zelden ook aantrekkelijk. De belastingheffing over de stakingswinst kan namelijk gedurende een vaak lange tijd worden uitgesteld. Door de spreiding van de lijfrentetermijnen kan de ondernemer bovendien mogelijk een progressievoordeel behalen.

Loden last

De lijfrenteverplichting kan echter ook tot grote problemen leiden voor de dga. Dat kan zich voordoen indien de lijfrente tot uitkering moet komen en de vennootschap geen middelen hiervoor heeft. Denk hierbij aan de dga die teveel liquide middelen aan zijn vennootschap in rekening-courant heeft onttrokken, maar geen reële mogelijkheid meer heeft om de rekening-courant vervolgens af te lossen. De Belastingdienst kan dan mogelijk stellen dat er sprake is van een ‘verboden afkoop’ met alle vervelende fiscale gevolgen (sanctieheffing en revisierente) van dien. Dit risico wordt met name ook veroorzaakt door het feit dat dga’s er niet altijd voldoende van zijn doordrongen dat de lijfrente een verplichting is waarover uiteindelijk een keer fiscaal afgerekend moet worden. Ook de dga die zijn vennootschap wil opheffen omdat ‘de vennootschap toch niets meer doet en het instandhouden ervan alleen maar geld kost’ stuit op de lijfrenteverplichting. Opheffen van de vennootschap kan dan alleen als lijfrente extern – zoals bij een verzekeringsmaatschappij – wordt ondergebracht. Vaak vindt de dga dat echter geen aantrekkelijke optie.

Kortom: een lijfrenteverplichting bij de eigen B.V. kan zich voor de dga ontwikkelen tot een loden last. Het is dan ook zeker verstandig om dit aspect uitdrukkelijk te betrekken bij de keus ruisend of geruisloos.

Meer weten?

Vrijdag 18 mei 2018 verzorgt mr. Almer de Beer de PE-Pitstop Inbreng in de B.V. > Meer informatie en aanmelden 

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.