Innovatiebox: einde oefening voor mkb?

vrijdag 20 september 2019 Linda van de Reep 315x gelezen

Tegenover een verruiming van een fiscale maatregel staat vaak een versobering van een andere maatregel. Eén van de maatregelen die het om die reden in het Belastingplan 2020 moet ontgelden betreft de innovatiebox.

Bedraagt het effectieve tarief van de innovatiebox thans 7%, voorgesteld is om dit tarief te verhogen naar 9%. Een tariefsverhoging die, op het eerste gezicht althans, valt te overzien. 9% is immers nog altijd 16%-punten lager dan het reguliere Vpb-tarief. Voor de innoverende mkb-ondernemer is hier een kanttekening op de plaats. De mkb’er zal met zijn winsten namelijk niet zelden onder de € 200.000 grens blijven. Thans bedraagt het tarief  over deze winsten 19%. In 2020 zakt het tarief in deze mkb-tariefschijf naar 16,5% en in 2021 zet de daling verder door naar een tarief van 15%. Het tariefsvoordeel van de innovatiebox is dan gereduceerd tot 7,5% respectievelijk 6%. Er blijft dus - relatief gezien - aanzienlijk minder voordeel aan de strijkstok van de mkb’er hangen. Daarbij moet ook in aanmerking worden genomen dat het kunnen toepassen van het innovatieboxregime meer is dan alleen het aankruisen van een hokje in de aangifte. Het alloceren van de resultaten van de onderneming aan de innovatiebox  vereist namelijk de nodige expertise, onder andere voor het vaststellen van de daadwerkelijke innovatieve winst op basis van een functionele analyse.

 

Professional

De mkb'er zal voor dit fiscale ambacht in de regel een professional moeten inschakelen, met het daarbij behorende kostenplaatje. Het voordeel van de innovatiebox ‘onder de streep’ zou dan weleens snel richting nihil kunnen gaan. Indien we daarbij in aanmerking nemen dat de Belastingdienst zich - naar verluidt althans – de laatste tijd ‘strakker’ opstelt ten aanzien van de toerekening van resultaten aan de innovatiebox, zou de voorgestelde maatregel wel eens de nekslag kunnen zijn voor de toepassing van de innovatiebox voor een groot deel van de mkb-ondernemers.

 

Geen stimulans

De voorgestelde wijzigingen voor de WBSO kunnen overigens ook niet daadwerkelijk als een stimulans voor innovatie worden gezien. Immers, deze wijzigingen zien enkel op het proces van de aanvraag. Het gaat om twee wijzigingen. De mogelijkheid om 4 aanvragen in te dienen, in plaats van 3. En het verlengen van de termijn voor het indienen van een S&O-aanvraag. Deze maatregelen zullen innovatie niet daadwerkelijk stimuleren. De ervaring is dat bij de WBSO niet het aanvraagproces een beletsel is, maar nu juist het gebrek aan voortvarendheid bij RVO bij de afgifte van de S&O-verklaringen.  

 

Linda van de Reep is belastingadviseur bij Grant Thornton, vestiging Rotterdam.

 

Meer weten over de innovatiebox? Volg dan de Masterclass Innovatiebox en WBSO op donderdag 28 november 2019. > Informatie en aanmelden..

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.