NOB: heroverweeg rekening-courantmaatregel

maandag 22 oktober 2018 Anne-Marie Noordenbos 1 reactie 594x gelezen

De Orde is blij  met de aangekondigde versoepeling van de rekening-courantmaatregel maar meent desondanks dat de voorstelde maatregel fundamentele heroverweging verdient.

De Orde vindt dat de voorgestelde maatregel een nieuwe afbakenings- en sfeerovergangsproblematiek creëert. De voorgestelde maatregel bevat nog steeds een grote mate van overkill, en roept op tot ontwijkingsgedrag. Om ontwijking van de maatregel op voorhand te voorkomen, zullen flankerende antimisbruikmaatregelen nodig zijn. Deze zullen de belastingwetgeving nog complexer maken. De toenemende complexiteit van de belastingwet zal volgens de Orde tot nieuwe uitvoeringsproblemen leiden. De Orde ziet veel meer heil in verbetering van de navorderingsmogelijkheden van de Belastingdienst in (voorwaardelijk) opzettelijk gecreëerde schuldposities dan in de voorgestelde rekening-courantmaatregel.

Rol adviseur

Naar de mening van de Orde moeten professioneel en ethisch handelende belastingadviseurs hun cliënt tijdig wijzen op de problematiek van oplopende leningen en zouden zij niet behoren mee te werken aan bewuste belastingverijdeling.

Als het kabinet desalniettemin van plan is om het lenen bij de eigen B.V. door wettelijke voorschriften aan banden te leggen, vindt de Orde dat de voorgestelde maatregel te grof en niet proportioneel is. Volgens de Orde heeft de maatregel te zeer een ‘one size fits all’-karakter. Een ‘harde’ grens van € 500.000, ongeacht de financiële situatie van de debiteur en de crediteur, voldoet niet aan deze proportionaliteitseis. Bovendien zal een dergelijke regeling, juist mede vanwege de disproportionaliteit, tot ontwijkingsgedrag leiden. Als het kabinet van plan is het lenen bij de eigen B.V. aan banden te leggen, stelt de Orde voor om in overleg te komen tot een regeling die meer aansluit bij de werkelijke financiële situatie, waarbij uiteraard als premisse geldt dat de regeling voor de Belastingdienst uitvoerbaar moet zijn, en dus gebruik zal moeten maken van de gegevens die bij de Belastingdienst over de B.V. en haar aanmerkelijkbelanghouders aanwezig zijn. De Orde denkt graag mee aan een structurele uitvoerbare oplossing voor dit probleem.

> Zie ook: Overmatig lenen van de B.V. is spelen met vuur

Meer informatie: Nadere NOB-reactie rekening-courantmaatregel 19 oktober 2018

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.


Reacties

Reacties

G. Timmerman 22/10/2018 13:32

Wat ik even niet begrijp: Dit is te eenvoudig (one size fits all), dus moet er anti misbruik wetgeving komen, maar dat is te complex want we willen op de persoon toegespitste regelgeving zodat het niet meer eenvoudig is?

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.