NOB kritisch over dga-taks

maandag 24 september 2018 Anne-Marie Noordenbos 1054x gelezen

Het voorstel om dga’s belasting te laten betalen over leningen uit de eigen vennootschap boven de € 500.000 is slecht gevallen. Ook de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs is kritisch.

De Orde is verrast door deze maatregel en de onderbouwing daarvan. Er wordt een inbreuk gemaakt op de coherentie van het systeem en daardoor wordt het systeem complexer; er zullen veel anti-misbruikmaatregelen nodig zijn. Uiteindelijk zal dat het draagvlak en het rechtvaardigheidsgevoel aantasten. Zoals de Orde de maatregel nu begrijpt/ wordt geen enkele koppeling gelegd met in de jurisprudentie ontwikkelde criteria, zoals het vereiste van dubbele bewustheid. De Orde heeft begrip voor eventuele uitvoeringsproblemen en stelt voor de maatregel daarop toe te spitsen. Daarbij kan gedacht worden aan een andere bewijslastverdeling.

De goeden lijden onder de kwaden

Een rekening-courantfinanciering is een wezenlijk andere financiering dan een (vaste) lening met een lange(re) looptijd, waarbij een duidelijke koppeling aanwezig is met het te financieren object, waarbij voldoende zekerheid is verstrekt en onder dezelfde voorwaarden ook door een volstrekt onafhankelijke derde zou zijn verstrekt. De Orde mist momenteel in de brief een duidelijke focus op het soort leningen die het werkelijke probleem vormen voor de Belastingdienst. Het gevolg is dat een grote groep goeden gaat lijden onder de kwaden.  Verder meent de Orde dat een nieuwe regeling slechts van toepassing zou moeten zijn op vanaf een bepaalde datum ontstane schulden.  Indien het kabinet desondanks vast wil houden aan invoering van deze maatregel per 1 januari 2022 waarbij ook op dat moment bestaande schulden getroffen worden, dan moet naar de mening van de Orde de regeling als volgt worden aangepast:

a.       Deze wijziging dient zich uitsluitend te beperken tot (niet door zekerheden gedekte) consumptieve rekening-courantfinancieringen, en

b.      Uit een oogpunt van evenwicht dient voorts in de sfeer van de geldverstrekking door een dga aan de eigen vennootschap, tot € 500.000, per definitie allocatie in box 1 gecodificeerd te worden, en

c.     Eveneens uit een oogpunt van evenwicht dient deze wijziging niet te gelden als met de geldlening belaste bezittingen zijn aangekocht, bijvoorbeeld effecten of onroerende zaken in box 1 (tbs) of box 3, waarbij voldoende zekerheid is verstrekt en onder dezelfde voorwaarden wordt afgesloten indien de lening zou zijn verkregen bij een volstrekt onafhankelijke derde, hetgeen niet noodzakelijkerwijze een financiële instelling behoeft te zijn.

Meer informatie: NOB-reactie op de door het kabinet aangekondigde rekeningcourant-maatregel 21 september 2018

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.