NOB-reactie op de internetconsultatie fiscaal verdragsbeleid

donderdag 25 oktober 2018 Anne-Marie Noordenbos 144x gelezen

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs reageert op de internetconsultatie fiscaal verdragsbeleid en aanwijzing van laagbelastende staten. De Orde wil de aanpassing van verdragen niet verder laten gaan dan hetgeen fiscale concurrenten doen.

Volgens de Orde is het Nederlandse fiscale verdragsbeleid een belangrijke pijler van het Nederlandse vestigingsklimaat. Nederland wordt geroemd in binnen- en buitenland voor het uitgebreide en vooruitstrevende bilaterale verdragennetwerk. Een positie die Nederland in het licht van de voornoemde (fiscale) concurrentie moet blijven verdedigen en versterken. Daarom zouden aanpassingen van de verdragen niet verder moeten gaan dan hetgeen  fiscale concurrenten implementeren. Bovendien moet het reële bedrijfsleven structureel worden ontzien.

Conform het huidige verdragsbeleid, zou wat betreft de Orde het Nederlandse verdragsbeleid de volgende uitgangspunten moeten hebben:

1. dubbele belastingheffing voorkomen voor reële situaties en daarbij het risico van verdragsmisbruik minimaliseren;

2. optimale transparantie en samenwerking tussen verdragspartners en daarbij rechtsbescherming bieden in de vorm van (snelle) mutual agreement procedures;

3. bij de verdeling van heffingsbevoegdheid het OESO-modelverdrag als uitgangspunt blijven hanteren en slechts waar (echt) nodig is maatwerkoplossingen bieden in lijn met internationaal gangbare ontwikkelingen.

Meer informatie: NOB-reactie op de internetconsultatie fiscaal verdragsbeleid, 23 oktober 2018

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.