RB wil MKB ontzien in wetsvoorstel ATAD2

donderdag 6 december 2018 Anne-Marie Noordenbos 98x gelezen

Het Register Belastingadviseurs heeft een reactie gegeven op het consultatiedocument implementatie ATAD2. Het RB wil dat er een uitzondering wordt gemaakt voor het MKB voor de onderzoeksplicht.

Het RB kan zich op hoofdlijnen vinden in de voorstellen. Maar hoewel de voorstellen vooral zijn geschreven voor het grootbedrijf, heeft de regelgeving ook aanzienlijke gevolgen voor belastingplichtigen in het MKB. Zij krijgen namelijk ook een extra onderzoeksplicht. Het RB is voorstander om een uitzondering in te voeren om het MKB te ontzien.

 

Het RB noemt ook de fiscale concurrentiepositie Nederland moet geen strengere regels invoeren dan ATAD2 eist, maar vooral ook niet dan andere landen. Daardoor zou Nederland een fiscaal slechtere concurrentiepositie krijgen en zich uit de markt prijzen. Het zou goed zijn om bij de implementatie van de regels van ATAD2, ook stil te staan bij de implementatie in andere landen.

 

Open normen

De nu voorgestelde regels zijn erg complex. Door hier nog eens kritisch naar te kijken, kan de leesbaarheid en daardoor de naleefbaarheid vergroot worden. En het het RB ziet ook graag dat er wordt stilgestaan bij een nadere invulling van een aantal termen. Door open normen als ‘redelijke termijn’ en een ‘reeks transacties’ verder in te vullen, krijgen zowel belastingplichten als de Belastingdienst richting. Verder mogen de regels er niet toe leiden dat belastingplichtigen onvoldoende tijd en mogelijkheid hebben om een aangifte in te dienen, aldus het RB

Meer informatie: RB, 5 december 2018

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.