BTW 2014: Verhuur-plus, privégebruik auto en 6%-tarief

woensdag 5 februari 2014 Carola van Vilsteren 418x gelezen

De staatssecretaris heeft aangekondigd begin 2014 het besluit uit 2011 over toepassing van het 6% tarief te actualiseren. Een concept actualiseringsvoorstel ligt inmiddels voor aan de werkgroep Fiscaal uitvoeringsbeleid en de sportkoepels, waaronder NOC-NSF. Indien de inspecteur op basis van het huidige besluit oordeelt dat het 6% niet van toepassing is, is dit mogelijk niet correct omdat het besluit niet actueel is. In dat geval is het aan te bevelen bezwaar te maken tegen de BTW afdracht.

Verhuur-plus

In het nieuwe vastgoedbesluit is de staatssecretaris onder andere ingegaan op de vraag wanneer bij de ter beschikking stelling van een onroerende zaak sprake is van (vrijgestelde) verhuur dan wel sprake is van een meer omvattende (belaste) prestatie, ook wel verhuur-plus genoemd. Omdat de staatssecretaris aanvullende prestaties al snel ondergeschikt vindt, danwel deze los van de verhuur beschouwt zal door het vernieuwde vastgoedbesluit in veel gevallen geen sprake meer zijn van verhuur-plus. Omdat dit in strijd is met bestaande rechtspraak is de verwachting dat hierover diverse procedures gevoerd gaan worden.

 

Privégebruik auto van de zaak

Met ingang van 1 juli 2011 is de BTW correctie voor privé gebruik van de auto aangepast, maar zowel over de toepassing van de oude regeling als over de nieuwe regeling lopen nog diverse procedures. De mondelinge behandeling bij de Rechtbank zal op 23 januari 2014 plaatsvinden. Wat betreft de periode voor 1 juli 2011 is het bijvoorbeeld de vraag of er sprake is van strijd met het neutraliteitsbeginsel, terwijl voor de periode na 1 juli 2011 onder andere de toepassing van de regeling bij geleasde auto’s ter discussie staat. Tegen de BTW heffing over het privé gebruik van de auto moet dan ook bezwaar worden gemaakt.

 

Medische vrijstellingen

Per 1 januari 2013 is de medische vrijstelling voor alternatieve geneeskunde zoals acupunctuur en osteopathie afgeschaft. Tegen deze beperking van de medische vrijstelling lopen diverse procedures. Zo wordt er een procedure gevoerd tegen waarin de vraag wordt voorgelegd of de medische vrijstelling voor manueel therapeutische handelingen door gespecialiseerde fysiotherapeuten van toepassing is. Volgens de staatssecretaris kan de ZZP-er in de zorg die werkzaam is binnen een zorginstelling de medische vrijstelling sowieso niet toepassen. Ook in 2014 verwachten wij hier rechtspraak over.

 

6%-tarief onderhoud en renovatie

Zoals het er nu naar uitziet eindigt op 31 december 2014 de regeling voor toepassing van het 6% tarief op arbeidskosten in verband met de onderhoud en renovatie voor woningen. Dit kan aanleiding zijn om de aannemer bij niet geheel afgeronde verbouwingen vóór 31 december 2014 deelopleveringen te laten doen. Het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken van woningen die ouder zijn dan twee jaar is belast met 6% BTW. Vanaf 1 januari 2014 valt ook het aanbrengen van glas hier onder.

 

BUA-berekening

In verband met een arrest van de Hoge Raad uit december 2012 moet in verband met loon in natura en voor kantineverstrekkingen aan het personeel vanaf 2013 een BUA-berekening  worden gemaakt. Deze BUA berekening moet in de administratie aanwezig zijn bij iedereen die personeel in dienst heeft.

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.