Röell nieuwe bestuursvoorzitter KPMG

woensdag 9 september 2015 Maretta Jol 260x gelezen

De Raad van Commissarissen van KPMG heeft Albert Röell (1959) benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
Hij volgt Jan Hommen op die KPMG sinds mei 2014 als bestuursvoorzitter heeft geleid en per 1 oktober a.s. zijn functie neerlegt. De benoeming is reeds ter goedkeuring aan de AFM voorgelegd.

 

Röell is sinds 2005 voorzitter van de Raad van Bestuur van KAS BANK N.V. Daarvoor was hij directeur bij CenE Bankiers N.V. in Utrecht. Hij vervulde tussen 1991 en 2002 verschillende managementfuncties bij ING Groep. Voor die tijd was hij consultant bij McKinsey & Company.

 

Samenstelling Raad van Bestuur

Met de benoeming van Röell kondigt KPMG tegelijkertijd de geplande wisseling aan van twee leden van de Raad van Bestuur, die in totaal uit zeven personen bestaat. Deze wisselingen vinden plaats per 1 oktober 2015. 

 

Egbert Eeftink (1962) wordt Head of Audit. Hij volgt Marc Hogeboom op die als lead partner voor ING zijn bestuurstaken neerlegt. Rob Kreukniet (1962) is benoemd tot Chief Operating Officer. Hij volgt Andrew Cranston op. Eeftink en Kreukniet, beiden registeraccountant, hebben in hun langjarige carrière bij KPMG leidende rollen vervuld in internationale klantrelaties en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Beiden waren niet eerder lid van de Raad van Bestuur van KPMG.

Meer informatie: KPMG, 9 september 2015

Personalia aanmelden?

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.