De C.V. en aansprakelijkheid van de commandieten

dinsdag 26 maart 2013 Jan Schurings 2919x gelezen

De commanditaire vennootschap (hierna: C.V.) is een personenvennootschap die enerzijds één of meer beherend vennoten kent en één of meer commanditaire of stille vennoten. De positie van de commanditaire vennoot is bijzonder nu een commanditaire vennoot niet verder aansprakelijk is dan tot het bedrag dat hij aan de C.V. ter beschikking heeft gesteld. Deze beperking van de aansprakelijkheid die in de praktijk veel wordt toegepast, ook in het kader van bedrijfsopvolging, kent op grond van de wet een tweetal uitzonderingen.

Allereerst mag de naam van de commandiet niet in de naam van de C.V. voorkomen, terwijl daarnaast de commandiet geen daden van beheer mag verrichten of in de zaken van de C.V. werkzaam mag zijn. Sanctie op overtreding van deze bepalingen is dat de commandiet hoofdelijk aansprakelijk is voor alle  schulden en verbintenissen van de C.V.

 

Op 30 januari jl heeft de Rechtbank Zeeland-West Brabant (LJN BZ0238) een uitspraak gedaan in een casus waarin het overtreden van het beheerverbod aan de orde kwam. In deze casus werden de commandieten aansprakelijk gesteld voor de schulden en verbintenissen van de C.V. wegens overtreding van het beheerverbod op de volgende gronden:

  • de onderneming van de C.V. betrof een lunchroom, de commandieten waren actief in de bediening en de keuken en betrokken bij het aansturen van het personeel en het personeelsbeleid;
  • de commandieten hebben de C.V. vertegenwoordigd bij het aangaan en later beëindigen van een huurovereenkomst.

 

De rechtbank stelt in deze casus vast dat het extern vertegenwoordigen van de C.V. een overtreding van het beheerverbod is, met als gevolg hoofdelijke aansprakelijkheid. Ten aanzien van de werkzaamheden die de commandieten verrichtten stelt de Rechtbank dat dit 'slechts' in strijd met het beheerverbod is indien het vertegenwoordigingshandelingen betreft die bij derden het vertrouwen kunnen opwekken dat de commandieten gelijk te stellen zijn aan de beherend vennoten. De Rechtbank beslist in deze casus dat het verrichten van werkzaamheden in de lunchroom door de commandieten niet als zodanig kwalificeert.

 

Dit laatste is naar mijn mening twijfelachtig. Het voeren van personeelsbeleid en aansturen van personeel, het doen van inkopen etcetera zal toch in de regel een vertegenwoordigingshandeling zijn die bij derden de indruk wekt dat zij te maken hebben met een beherend vennoot. Los van dit laatste oordeel van de Rechtbank bevestigt deze uitspraak wederom dat een commandiet voorzichtig dient te zijn bij zijn handelen in verband met een C.V.

 

Indien u meer wilt weten over wat een commandiet wel of niet mag gelet op het beheerverbod, neem dan contact op met Jan Schurings, e-mail: janschurings@vbk.nl. Schurings is aan Licent Academy verbonden als docent van de Specialisatieopleiding Bedrijfsoverdracht.

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.