De dga moet niet nóg zwaarder belast worden

dinsdag 25 juni 2013 Philip Ruys 1025x gelezen

De Commissie Dijkhuizen (Commissie inkomstenbelasting en toeslagen) doet in haar eindrapport een voorstel voor een meer evenwichtige fiscale behandeling van AB-houders. AB-houders, c.q. directeuren-grootaandeelhouders, keren vaak niet alle winst van hun vennootschap uit als dividend, wat volgens de Commissie leidt tot belastinguitstel en dus onevenwichtigheid ten opzichte van andere ondernemers. Na een grondige uiteenzetting van de mogelijkheid van een duale inkomstenbelasting naar Scandinavisch model, die volgens de Commissie geen juiste oplossing biedt, komt de commissie met een nogal dunnetjes onderbouwde suggestie om, onder meer, een forfaitair rendement op het ondernemingsvermogen in een bv bij de directeur-grootaandeelhouder (dga) te belasten met inkomstenbelasting. Dit is een slecht idee en gaat voorbij aan de economische realiteit in het mkb. Het is bovendien gebaseerd op een verkeerde analyse.

Dividendpolitiek

Dga’s doen er niet zelden verstandig aan om winsten juist wel uit te keren naar privé. Dan is het geld immers uit de risicosfeer van de onderneming en daarnaast is het beleggen in privé op de langere termijn vaak voordeliger. Er is vaak een zeer eenvoudige reden waarom dga’s dat desondanks niet doen: er is geen geld voor. Ook wanneer de bv beschikt over vrij uitkeerbare reserves, worden de kasmiddelen vaak gebruikt voor investeringen, voorraden of als buffer voor mindere tijden. Dezelfde afwegingen die beursgenoteerde bedrijven maken, worden ook in het mkb gemaakt. Familierechtadvocaten begrijpen goed waar dit over gaat. Wanneer bij een scheiding een van de echtgenoten aanspraak maakt op het vermogen van een onderneming in een bv, levert dit vaak discussies op. Zeker de afgelopen jaren. De accountant mag dan uitleggen dat er op papier wel vermogen is, maar dat het onttrekken van liquiditeit aan de onderneming de continuïteit in gevaar brengt. De keuze voor een bv brengt mee dat er een waterscheiding is tussen privévermogen en ondernemingsvermogen. Daar inbreuk op maken door indirect het ondernemingsvermogen te belasten als ware het privé, zal dezelfde discussies en continuïteitsrisico’s veroorzaken. Een dga met bv die - op papier - 1 miljoen waard is, zal jaarlijks ruim 5000 euro aan extra belasting moeten ophoesten; geld dat er in veel gevallen domweg niet is. De Commissie presenteert deze heffing als een voorheffing op de aanmerkelijkbelangheffing die plaatsvindt wanneer de dga zijn ab-winst daadwerkelijk realiseert, dus bij uitkering van dividend of verkoop van de onderneming. Maar dan neemt de fiscus wel een voorschot op een volstrekt onzekere toekomst. Want wat als de reserves van de onderneming na verloop van jaren door verliezen zijn verdampt? De fiscus heeft de buit dan binnen; de ondernemer staat met lege handen.

 

Onjuiste analyse

In het Financieele Dagblad van woensdag 18 juni verdedigt Dijkhuizen het plan door erop te wijzen dat dga’s jarenlang een voordeel hebben genoten ‘waar je vraagtekens bij kunt zetten’. Dat is een onjuiste analyse, omdat het voorbij gaat aan de scheiding tussen privé en bv. De wetgever heeft daar in het verleden al meermalen inbreuk op gemaakt. De belastingwet stelt bijvoorbeeld andere regels voor de rechtsverhouding tussen de bv en zijn directeur-grootaandeelhouder zoals een  fictief salaris (waarvan de commissie de ondergrens wil verhogen) en de terbeschikkingstellingsregeling, waardoor een privé belegging, zoals een pand dat wordt verhuurd aan de eigen bv, veel zwaarder belast wordt dan bij een particulier. Het voorstel van de commissie om vermogen dat niet van de dga is, toch te belasten, gaat een stap te ver. Er zijn bovendien allerlei voordelen die de dga niet heeft, in vergelijking met een ib-ondernemer. De dga heeft geen zelfstandigenaftrek, geen startersaftrek en geen mkb-winstvrijstelling.

 

Economische realiteit

Zou er al sprake zijn van een rendement op het ondernemingsvermogen in de bv, dan komt dit per definitie tot uitdrukking in de winst (of het verlies) van de bv. En dus in de belastingheffing. En zo hoort het ook. Bovendien gaat het hier vaak om wat grotere ondernemingen, in de meeste gevallen met personeel. De Commissie richt zich op belastingen en gaat er daarmee aan voorbij dat deze ondernemingen de afgelopen jaren zwaar gebukt zijn gegaan onder lastenverzwaringen zoals verhoging van sociale premies (neem alleen al de zorgpremie die tegenwoordig 7,75% van het loon bedraagt) en de toename van arbeidsrechtelijke risico’s (inkrimpen is moeilijk en vaak duur). Het zijn dit soort zaken die een verstandige dga ertoe brengen zijn winst niet uit te keren maar in de bv te laten. Het voorstel leidt tot een onverstandige en oneigenlijke maatregel die een grote groep mkb-ondernemers in hun toch al onzekere bestaan onevenredig zwaar zal treffen.

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.