Een praktijkvoorbeeld: Overgangsrecht dat over ging

Knelpunten en wetenswaardigheden van de nieuwe eigenwoningregeling

maandag 6 mei 2013 Frits van der Kamp 1067x gelezen

Twee cliënten, een man en een vrouw, zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Daarin bevindt zich een eigen woning, die door het huwelijks goederenecht gezamenlijk in eigendom is. In 2012 hadden ze de afspraken al bijna rond, maar pas in 2013 gaan zij daadwerkelijk scheiden. De vrouw zal in de woning blijven wonen. Zij zal het eigendomsdeel van de man moeten overnemen. De waarde van de woning is circa € 300.000, de gezamenlijke eigenwoningschuld op de woning is € 300.000 (aflosvrij sinds 1988!).

Hoe werkt de fiscale regeling sinds de nieuwe regeling inzake de eigen woning 2013 bij deze scheidende cliënten?

 

Fiscale gevolgen vrouw

De helft van de gezamenlijke eigenwoningschuld, zijnde € 150.000, behoort in eigendom toe aan de vrouw. Op dit gedeelte is het overgangsrecht van toepassing, waardoor het aflosvrij gecontinueerd kan worden. Dat ligt anders voor de lening die ziet op de overname van het eigendomsdeel van de man, ter grootte van € 150.000. Immers, tenzij er sprake is van overgangsrecht (voor een 'bestaande eigenwoning schuld' is elke schuld aangegaan voor de aankoop van een woning sinds 2013 gebonden aan de anuïtaire aflossingssystematiek. De bestaande eigenwoning schuld van de man kan derhalve niet ongewijzigd worden gecontinueerd, maar moet aan de nieuwe voorwaarden voor aftrek voldoen. De hogere lasten die deze systematiek logischerwijze voor de vrouw met zich meebrengt, heeft ingrijpende gevolgen voor de veelal niet haalbare financiering bij de(ze) echtscheiding.

 

Fiscale gevolgen man

Voor de man is relevant dat hij 'overwaarde' boekt, ofwel last heeft van de bijleenregeling. Hij heeft daarmee gelukkig geen 'eigenwoningreserve', waarmee hij gedurende maximaal drie jaar rekening dient te houden bij de financiering van een nieuwe eigen woning. Volgens de regelgever heeft al wel sinds 2001 over € 150.000 renteaftrek genoten in het kader van de 30 jaarsregeling.

 

Voor een nieuwe aankoop geldt in het kader van overgangsrecht dat hij bij aankoop van een nieuwe eigen woning binnen de periode van het kalenderjaar van 'vervreemding' (2013!) plus 1, in dit geval ultimo 2014, op basis van het overgangsrecht een lening voor € 150.000 als (bestaande) eigenwoning schuld aflosvrij mag aangaan. Overigens gelden bancair enige striktere regels bij de verstrekking, maar die doen niets af aan de fiscale regeling.  Leent de man meer voor de aankoop van de nieuwe eigen woning, dan geldt voor het meerdere de volledige aflossingsverplichting volgens het ten minste annuïtaire aflossingsschema  in  periode van maximaal 360 maanden.

 

Toch nog overgangsrecht?

Indien bovenstaande 'uitkoop van de ex' op grond van een getekende mediationverslag of een getekend convenant, gedateerd ultimo 2012, plaats heeft, wordt het geheel volgens de oude regels afgewikkeld, zonder dat de vrouw last heeft van de nieuwe eigenwoning regeling! Dat overgangsrecht komt veelal te laat voor scheidingssituaties die na de Sint en de Kerst op stoom zijn geraakt!

 

In dit voorbeeld ben ik niet ingegaan op het eveneens complexe overgangsrecht inzake de 'bestaande kapitaalverzekeringen eigen woning' en 'bestaande spaarrekeningen eigen woning'. De vele omissies in de huidige tekst van de overgangsregeling zullen nog voor veel verrassingen en nadere beleidsbesluiten leiden!

 

Nieuwe eigenwoningregeling

De nieuwe eigenwoningregeling die sinds 2013 in werking is getreden is zeer technisch van aard. De regeling is onder grote tijdsdruk ingevoerd en kent dan ook in tijd al vele verduidelijkende en versoepelende besluiten. Daarnaast is een grote stofkamoperatie aangekondigd om alle technische oneffenheden te herstellen. Het gaat daarbij niet alleen om kleine oneffenheden: de aansluiting van overgangsrecht (voor alle oude gevallen: veelal aflosvrije leningen) ook de bestaande nieuwe regels kennen vele hiaten! Verder spant de wetgeving de kroon door in toelichting wijzigingen in de oude regels door te voeren die veelal niet uit de wettekst zelf blijken. Deze onvolkomenheden zullen door Frits van der Kamp van kritisch commentaar worden voorzien tijdens de PE-Pitstop Nieuwe Eigenwoningregeling.

Meer informatie: PE-Pitstop Nieuwe Eigenwoningregeling

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.