Eenmalige bijdrage aan de crisis?

donderdag 7 februari 2013 Rien Vink M.H.G.A. Vink 911x gelezen

Op 31 maart a.s. vindt er voor zo’n 50.000 personen een werkgeversheffing plaats die zo’n 500 miljoen moet opleveren. Deze werkgeversheffing hoge lonen, ook wel crisisheffing of pseudo eindheffing genoemd, vloeit voort uit de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013. De werkgeversheffing bedraagt 16% over het meerdere boven de € 150.000. Dus gemiddeld bedraagt de werkgeversheffing (500 miljoen gedeeld door 50.000) € 10.000 per persoon die in 2012 meer dan € 150.000 verdiende. En dat zou dus betekenen dat deze personen in 2012 gemiddeld € 212.500 verdienden. Boven de Balkenendenorm dus. Deze regeling is er gekomen omdat de politiek vond dat de hogere inkomens ook een bijdrage aan de crisis moesten betalen. Echter die bijdrage mocht niet drukken op de werknemers en niet op IB-ondernemers. Derhalve is gekozen voor een werkgeversheffing. In het kort iets over de regeling.

De werkgeversheffing geldt ook voor het loon van een directeur-grootaandeelhouder van een bv. Ontslagvergoedingen (loon uit vroegere dienstbetrekking) die worden betaald, tellen niet mee voor de 16%-grondslag. Maar wel weer de bonussen en de bijtelling voor een ter beschikking gestelde auto. Het gaat om het fiscale loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

 

Wanneer een werknemer in 2012 eerst als werknemer heeft gewerkt en vervolgens als zelfstandige voor dezelfde werkgever blijft werken, zou de werkgeversheffing niet van toepassing zijn. Voorwaarde is dat het loon voor de werkzaamheden als werknemer minder dan € 150.000 bedroeg. Dit zou ook gelden als de werkgever over het hele kalenderjaar 2012 voor de werkzaamheden als werknemer en voor de werkzaamheden als zelfstandige tezamenmeer heeft betaald dan € 150.000. Omdat de wetgever bang was voor “opzetjes”, is geregeld dat wanneer de werknemer in 2012 loon heeft genoten en vervolgens als zelfstandige van dezelfde werkgever betalingen heeft ontvangen die worden aangemerkt als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden. Die betalingen worden voor de toepassing van deze werkgeversheffing aangemerkt als loon van de werkgever. Als het totaal van loon en winst uit onderneming dan wel resultaat uit overige werkzaamheden over 2012 meer bedraagt dan € 150.000, is de werkgever in die situatie over het surplus 16% eindheffing verschuldigd.

 

Ook bij parttime medewerkers of medewerkers die geen vol jaar in dienst zijn, moet de werkgever per bedrijf (inhoudingsplichtige) toetsen of het loon in 2012 al dan niet boven de grens van 150.000 euro uitkomt. Heeft een medewerker verschillende dienstbetrekkingen binnen het concern, dan moet de werkgever het totale concernloon toetsen aan de drempel van 150.000 euro. Het concernonderdeel waar dan het meeste geld in 2012 is verdiend, moet de werkgeversheffing aangeven en betalen. Ook het loon van buitenlandse concernonderdelen telt mee als daarover in Nederland loonbelasting wordt geheven. De 16%-eindheffing is dan ook verschuldigd door het concernonderdeel dat in 2012 het grootste deel van het loon van de werknemer heeft verstrekt.

 

Wanneer een werknemer in 2012 meer dan 150.000 euro aan loon uit tegenwoordige dienstbetrekking heeft ontvangen van een werkgever die in 2013 niet meer bestaat, is deze gewezen werkgever of zijn rechtsopvolger in 2013 alsnog een extra heffing van 16% verschuldigd.Daarnaast is nog aangekondigd dat de wetgever eventueel “ontgaansmogelijkheden” achteraf zal dichten als de budgettaire opbrengst van de maatregel tegenvalt. Hoe wat en wanneer is nog niet bekend.

 

Maar het meest opvallende aan deze regeling is, is dat in artikel 32bd van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt gesproken over “…het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking waarover in het voorafgaande kalenderjaar…”. De wettekst is dus niet uitdrukkelijk beperkt tot 2012. Nu de crisis voortduurt, ons begrotingstekort nog niet onder de 3% lijkt te komen en de economie nog niet op gang lijkt te komen, lijken er voldoende redenen te zijn om ook op 31 maart 2014 een werkgeversheffing te laten plaats vinden. Wees gewaarschuwd!

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.