Erfrecht: mooie, lugubere en verbazingwekkende taferelen rondom de dood

dinsdag 23 oktober 2012 Freek Schols F. Schols 572x gelezen

Binnen onze adviesorganisatie zijn we bezig met fiscale en civielrechtelijke aspecten van de estate planning. Het erfrecht vormt daar een belangrijk onderdeel van. Erfrecht is emotie, en zeker niet alleen techniek.

Mooie dossiers zijn er te ontwaren, ook al speelt de estate planning zich altijd af rondom de dood. Denk hierbij aan een geval waarbij de ‘formele’ erfgenamen er alles aan doen om de nalatenschap te laten toekomen aan degene die als erfgenaam op het toneel zou zijn verschenen, bijvoorbeeld de vriendin, als erflater niet was vergeten om zijn testament te wijzigen. Een mooi tafereel, in een emotionele setting. Maar er gebeuren ook lugubere dingen, zoals de zaak die onlangs speelde bij Rechtbank Maastricht, 26 september 2012, LJN BX9399, betreffende de verdeling van een huwelijksgemeenschap, waarin de nalatenschap viel van een kind dat door de moeder, deelgenoot in de ontbonden huwelijksgemeenschap, was gedood.

Soms verbaast het erfrecht en gebeuren er dingen die men niet verwacht. Denk aan het geval dat speelde bij Rechtbank Assen Sector kanton op 19 oktober2010, Notafax 2011-74: Een man benoemt zijn nieuwe geregistreerde partner tot enig erfgenaam, met wie hij in gemeenschap van goederen is geregistreerd. Mooi, een erfrechtelijke liefdesverklaring! De langstlevende partner aanvaardde de nalatenschap zuiver. De langstlevende kreeg evenwel onverwacht bezoek van twee stiefkinderen van de man. Die hadden nog iets van de man, hun stiefvader, te goed naar aanleiding van het overlijden en het testament van hun moeder.  Naar aanleiding van het overlijden van moeder was hun een geldvordering ten deel gevallen op de stiefvader, die nu opeisbaar was geworden en waarvoor de langstlevende partner, als zuiver aanvaard hebbende erfgenaam, aansprakelijk was. Aangezien deze schulden groter waren dan het geërfde vermogen moest de langstlevende partner uit eigen vermogen bijpassen. Dat doet pijn en de langstlevende zal verbaast hebben opgekeken. Dat geldt waarschijnlijk ook voor het publiek: een schuldeiser, in casu de stiefkinderen, worden soms beter van het overlijden van hun schuldenaar (in casu de stiefvader). De langstlevende had natuurlijk beneficiair moeten aanvaarden, maar dat moet je maar weten. Bovendien geldt dat de erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt, zuiver aanvaardt en niet meer beneficiair kan aanvaarden. De kantonrechter komt de langstlevende evenwel te hulp. We weten niet of dit bewust of onbewust gebeurt: hij machtig de langstlevende om alsnog beneficiair te aanvaarden. Dit kan verbazen omdat dit technisch bezien alleen mogelijk als er na het aanvaarden nog een testament opduikt. De kantonrechter rekt de regeling dus flink op.

Netwerk Notarissen en het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit hebben onlangs een verkenning gedaan naar de mogelijkheden om de wet op eenvoudige wijze aan te passen om nietsvermoedende en niet-kwaadwillende erfgenamen te beschermen tegen de schulden van een overledene. Een van de geschetste routes is het uitbreiden van de mogelijkheid om ‘alsnog beneficiair te aanvaarden’. De route die de kantonrechter, thans zonder wettelijke basis, bewandelt, wordt als een van de alternatieve beschreven. Het rapport 'Erven zonder financiële zorgen?! Een verkenning naar meer bescherming van erfgenamen door een kleine ingreep in het erfrecht’ treft u overigens aan op de site van Netwerk Notarissen (netwerknotarissen.nl). Hoe het ook zij de praktijk van het erfrecht is boeiend, wij vervelen ons geen enkele dag.

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.