10 aandachtspunten aangifte IB 2018

maandag 11 februari 2019 Anne-Marie Noordenbos 5433x gelezen

De Belastingdienst zet in twee handreikingen de 10 belangrijkste aandachtspunten op een rij voor de aangifte inkomstenbelasting 2018. De eerste handreiking is op 8 februari gepubliceerd.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

 

1. Restant persoonsgebonden aftrek (PGA)
2. Eigen woning en echtscheiding
3. Eigen woning: hypotheekverhoging
4. Starters op de woningmarkt
5. Studiekosten
6. Resultaat overige werkzaamheden (ROW)
7. Afkoop lijfrente
8. Onjuiste verdeling – fiscaal partnerschap
9. Ervenrekening
10. Cryptovaluta

 

PGA

Het bedrag van het restant PGA staat afzonderlijk op het aanslagbiljet. Het is van belang om het juiste bedrag in te vullen in de aangifte IB 2018 om sneller een definitieve aanslag te krijgen. Bij niet of onjuist invullen, doet de Belastingdienst dat en moet u wachten totdat de aangifte door de Belastingdienst is geregeld en gecorrigeerd. De Belastingdienst stuurt nog een brief met daarin het bedrag van het restant PGA dat  in de aangifte opgenomen kan worden.

 

Eigen woning

Bij huwelijken na 1 januari 2018 kan dit fiscale gevolgen hebben. Wie er niet voor gekozen heeft in gemeenschap van goederen te trouwen, huwt vanaf 1 januari 2018 automatisch op huwelijkse voorwaarden. Bij scheiding kan dit onder andere gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek van de eigen woning. De klant kan alleen gebruik maken van deze aftrek als hij eigenaar is van zowel de eigen woning als de bijbehorende schuld. 

 

Eigen woning: hypotheekverhoging

Heeft de klant het afgelopen jaar zijn hypotheek verhoogd? Een verhoging van een hypothecaire lening kan verschillende gevolgen hebben voor de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde rente:

  • Als sprake is van de aankoop van een nieuwe woning kunnen de regels van de bijleenregeling hierbij een rol spelen.
  • Als de lening is aangegaan voor de financiering van oversluitkosten, boeterente en bouwrente, dan is de rente die is betaald voor dit deel van de lening niet aftrekbaar.
  • Ook de rente van leningen voor andere consumptieve bestedingen is niet aftrekbaar. 

    In de vooraf ingevulde aangifte (VIA) staat weliswaar een bedrag aan rente maar dat wil niet zeggen dat het totale bedrag afgetrokken mag worden. Houd rekening met de voorwaarden voor het aftrekken van de (extra) hypotheekrente.

 

Starters op de woningmarkt

De Belastingdienst constateert dat in de aangiften van starters op de woningmarkt relatief veel fouten staan als het gaat om de aftrekbare financieringskosten eigen woning. Het is niet altijd duidelijk welke kosten hieronder vallen en welke kosten wel en niet aftrekbaar zijn. 

 

 

Studiekosten

Belastingplichtigen mogen onder bepaalde voorwaarden scholingsuitgaven als aftrekpost opvoeren in de aangifte IB. Het is niet toegestaan om scholingsuitgaven af te trekken als nog sprake is van enige vorm van studiefinanciering, zoals het recht om te lenen bij Dienst Uitvoering & Onderwijs (DUO).

Wanneer is aftrek van (bepaalde) scholingsuitgaven wel toegestaan? Als een belastingplichtige geen studiefinanciering ontvangt en daarop ook geen recht heeft. Verder moet de betreffende studie of opleiding voor een (toekomstige) beroep zijn. En het moet gaan om een leertraject. Dat wil zeggen dat belastingplichtige kennis opdoet onder begeleiding of toezicht van bijvoorbeeld een leraar.

 

> Klik hier voor de overige aandachtspunten.

 

Belastingdienst, 8 februari 2019

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.