30%-regeling: lagere lasten, meer deskundigen en beter vestigingsklimaat

woensdag 14 juni 2017 Jelle Berghuis 569x gelezen

Het Ministerie van Financiën heeft het evaluatierapport over de 30%-regeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens het rapport is de fiscale regeling voor de vergoeding van extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers doeltreffend op alle fronten. Er zijn meer deskundigen beschikbaar op de Nederlandse arbeidsmarkt en het vestigingsklimaat wordt hierdoor aantrekkelijker, terwijl de administratieve lasten lager zijn dan wanneer er van de werkelijke extraterritoriale kosten (ETK) wordt uitgegaan.

Op grond van de huidige 30%-regeling mag de werkgever als fictie maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding aanwijzen als onbelaste vergoeding (ofwel 30/70=43% van het loon exclusief de vergoeding) ter compensatie voor de ETK die de werknemer maakt. Het aantal gebruikers van de 30%-regeling lag in 2015 op ruim 56.000 en groeide in de periode 2009-2015 met circa 7% per jaar.

 

Verhouding 30%-forfait en werkelijke ETK

Samengevat lijkt het forfait te krap voor werknemers met lage inkomens en/of afkomstig uit een land met (relatief) weinig welvaart, zoals wetenschappelijk onderzoekers of ICT’ers uit India. Het forfait lijkt te hoog voor werknemers met hoge inkomens en afkomstig uit welvarende landen, zoals engineers uit de VS of managers uit Duitsland.

 

Lagere administratieve lasten

De 30%-regeling weet de administratieve lasten succesvol te reduceren. De netto reductie in administratieve worden ingeschat op €15 miljoen tot €65 miljoen per jaar. De reductie in administratieve lasten wordt vooral gedreven door fiscaal-administratieve besparingen. De lastenreductie op het gebied van juridische en HR-aspecten zijn relatief beperkt.

 

Meer deskundigen

De 30%-regeling zorgt ervoor dat werknemers met een specifieke deskundigheid waar schaarste voor bestaat op de Nederlandse arbeidsmarkt aan worden getrokken. Het effect is relatief sterker bij de hoge inkomens, omdat het fiscaal voordeel voor die groep relatief groot is door de relatief beperkte werkelijke ETK die deze werknemers maken. De schatting is dat er door de forfaitaire 30%- regeling circa 1.765-5.575 additionele buitenlandse werknemers (doorgaans met een schaarse specifieke deskundigheid) in Nederland werkzaam zijn.

 

Aantrekkelijker vestigingsklimaat

Hoewel het exacte effect van de 30%-regeling met betrekking tot dit doel niet (kwantitatief) is vast te stellen, blijkt uit het onderzoek dat de regeling voor een deel van de werkgevers een relevante factor is binnen het Nederlandse vestigingsklimaat. Het gaat met name om (grote) internationaal georiënteerde werkgevers, die relatief arbeidsintensief zijn en/of relatief veel te maken hebben met hoogwaardige schaarse arbeid, zoals het geval is bij hoofdkantoorfuncties, ICT-werkzaamheden, onderzoek en ontwikkeling, internationale marketing en internationale sales.

 

Mogelijke verbeterpunten

De onderzoekers denken dat enkele aanpassingen mogelijk een positief effect hebben op de 30%-regeling:

  • verkorting van de looptijd naar vijf of zes jaar;
  • vergroten van de 150-km-grens;
  • verlaging van het forfait bij inkomens boven de €100.000.

Er zijn andere aanpassingen (zoals een andere vaste forfaithoogte dan 30%) geanalyseerd, maar die liggen minder voor de hand.

Meer informatie: Evaluatie 30%-regeling, Ministerie van Financiën, 13 juni 2017

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2018 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.