A-G: Laat bij zwaar verlies box 3-heffing achterwege

maandag 8 januari 2018 Remco Latour 1693x gelezen

Advocaat-generaal (A-G) Niessen concludeert dat de vermogensrendementsheffing onredelijk kan uitpakken als de belanghebbende een groot verlies heeft geleden dat hij niet binnen enkele jaren kan goedmaken. Volgens de A-G moet in zo’n geval rechtsherstel plaatsvinden door de vermogensrendementsheffing achterwege te laten.

De A-G kwam tot zijn conclusie naar aanleiding van een zaak waarin een man zijn effectenportefeuille eind januari 2013 had omgezet in een aandelenbelang in SNS Reaal N.V.  Ongeveer een maand later onteigende de staatssecretaris van Financiën deze aandelen tegen een schadeloosstelling van € 0. Tegen dit aanbod loopt trouwens nog een civiele procedure. De man vond dat de box 3-heffing voor hem een individuele en buitensporige last vormde. Hof Arnhem-Leeuwarden was het met de man eens. Het hof paste een tijdsevenredige vermindering toe op de vermogensrendementsheffing. Zie ook: ‘Box 3-heffing over onteigende aandelen is buitensporige last’. De staatssecretaris van Financiën ging in cassatie tegen deze hofuitspraak.

 

Onredelijke box 3-heffing

Als de belastingplichtige een (zwaar) verlies lijdt dat hij niet binnen een beperkt aantal jaren kan goedmaken, is een forfaitair rendement van 4% niet redelijk, aldus de A-G. De wet geeft in bepaalde gevallen te weinig gewicht aan het individuele belang tegenover het algemene belang. De A-G adviseert de Hoge Raad om de zaak te verwijzen naar een ander hof. Dit hof zal moeten onderzoeken of een derde bereid zou zijn een som te betalen om het risico van een hogere/lagere schadeloosstelling over te nemen, waardoor de man een vordering in box 3 zou hebben. Daarna moet het verwijzingshof beslissen of sprake is van individuele en buitensporige last. Is dit het geval, dan dient volgens de A-G de vermogensrendementsheffing in dat jaar niet te worden geheven.

 

Wet: artikel 5.2 Wet IB 2001

Meer informatie: Parket van de Hoge Raad 15 december 2017 (gepubliceerd 5 januari 2018), ECLI:NL:PHR:2017:1397

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.