Aanpak BTW-carrouselfraude telecommunicatiediensten

dinsdag 5 september 2017 Anne-Marie Noordenbos 368x gelezen

Staatssecretaris Wiebes geeft antwoord op een aantal vragen van de Tweede Kamer over de aanpak van de BTW-carrouselfraude met telecommunicatiediensten.

Om welk bedrag gaat het?

De fraude is begin tweede kwartaal 2017 geconstateerd. Tot nu toe gaat het om een verlies van enkele miljoenen euro’s. Het verlies kan nog wel verder oplopen door nog niet ontdekte fraudegevallen.

 

Waarom zijn de conventionele fraudebestrijdingsmiddelen tot nu toe niet afdoende gebleken?

Het betreft vooral telecommunicatiediensten die buiten de Europese Unie worden ingekocht en uiteindelijk via diverse ondernemersschakels in Nederland weer worden doorverkocht. Mede vanwege de vluchtige handel, het ontbreken van listingsverplichtingen bij transacties met derdelanden en het ontbreken van fysieke vervoersbewegingen zijn conventionele fraudebestrijdingsmiddelen niet afdoende gebleken.

Hoe wordt dit probleem aangepakt?

Naast de gebruikelijke fraudemonitoring van ter beschikking staande netwerken worden ook binnen Eurofisc nieuwe trends en ontwikkelingen tussen de lidstaten uitgewisseld. Eurofisc is een netwerk van fraude-experts uit diverse EU-lidstaten waarbinnen op snelle wijze informatie over mogelijke fraude kan worden gedeeld.

Op diverse fronten wordt er gewerkt om BTW-fraude tegen te gaan. Wiebes verwijst naar de voorstellen van de Europese Commissie zoals zij die vorig jaar april heeft gepresenteerd in het BTW-actieplan tijdens het Nederlands voorzitterschap. Een aantal van die voorstellen, waarover in de Ecofin Raad van mei 2016 conclusies zijn aangenomen, is al gepubliceerd. Een aantal andere voorstellen volgt binnenkort. Wiebes noemt verder nog de IT tool TNA (transaction network analysis).

 

Hoe lost de verleggingsregeling deze fraude op?

Een verleggingsregeling maakt BTW-carrouselfraude onmogelijk door de systematiek van de verlegging. Een leverancier van goederen of diensten die BTW verlegt naar zijn afnemer berekent geen BTW en ontvangt voor zijn prestaties slechts de netto vergoeding. De afnemende ondernemer verantwoordt de aan hem verlegde btw in zijn eigen aangifte en brengt die BTW op dezelfde aangifte in aftrek, uiteraard voor zover hij aftrekgerechtigd is. Er vindt daardoor geen daadwerkelijke betaling van btw aan de leverancier plaats. Hierdoor is de leverancier niet meer in staat om wel BTW te factureren en te ontvangen maar deze vervolgens niet te voldoen aan de schatkist. Wiebes geeft de CO2-emissierechten als voorbeeld van de werking van de verleggingsregeling. Door de snelle invoer van de verleggingsregeling, zodra de fraude zich in Nederland manifesteerde, is het BTW-verlies in Nederland in vergelijking met andere lidstaten zonder verleggingsregeling beperkt gebleven tot het moment dat de verleggingsregeling in werking trad.

 

Wat zijn de gevolgen voor het bedrijfsleven van de verleggingsregeling?

Het bedrijfsleven ondervindt gevolgen doordat de administratieve (IT) systemen moeten worden aangepast op de invoering van deze verleggingsregeling. Voorbeelden van een aanpassing betreffen de factuur en de BTW-aangifte. Op de factuur wordt de BTW ter zake van deze diensten niet meer vermeld en daarvoor in de plaats moet de vermelding ‘BTW verlegd’ komen te staan. Dit heeft voor zowel de presterende ondernemer als de afnemende ondernemer tot gevolg dat op de BTW-aangifte de rubrieken worden ingevuld die zien op deze verlegde BTW. Op dezelfde BTW-aangifte kan de afnemende ondernemer die aan hem verlegde BTW in aftrek brengen voor zover hij daartoe gerechtigd is.

Zijn er nog meer maatregelen, zoals de verleggingsregeling, te verwachten zijn.

Op dit moment zijn in dat kader geen bijzondere maatregelen voorzien.

Waarom wordt de handel in belminuten als een dienst wordt aangemerkt en niet als een goed.

Of een handeling een levering van een goed of het verrichten van een dienst is, wordt bepaald door de Europese BTW-richtlijn, de daarop gebaseerde Wet op de omzetbelasting 1968 en de jurisprudentie. Het betreft hier dienstverlening en geen levering van een product van stoffelijke aard of een daaraan gelijkgestelde zaak.

Bron: Ministerie van Financiën, 04-09-2017

Meer informatie: Schriftelijk overleg over aanpak BTW-carrouselfraude

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2018 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.