Aanpassingen van de giftenaftrek en ANBI-regeling

vrijdag 29 maart 2019 Anne-Marie Noordenbos 877x gelezen

Staatssecretaris Snel informeert de Kamer over de stand van zaken bij de uitwerking van de verschillende suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en de ANBI-regeling.

In deze brief doet de staatssecretaris een aantal verbetervoorstellen. Een van de punten is het zogenaamde slimme invulscherm voor de giftenaftrek. In plaats van de betreffende organisatie zelf te omschrijven, moet de belastingplichtige instellingen met een ANBI-status uit een lijst selecteren. De invoeringstermijn hangt af van een uitvoeringstoets. Andere voorstellen zijn een versoepeling van de liquidatiebepaling, verduidelijkingen van het bestedingscriterium en afschaffing van de aftrekbaarheid van contante giften.

Automatische toekenning ANBI-status

Verder zal conform het verzoek in een motie de automatische toekenning van de ANBI-status worden beperkt tot publiekrechtelijke lichamen in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Ook is er aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening/communicatie voor met name de kleinere ANBI’s die vaak werken met vrijwilligers. Snel overweegt de integriteitseis aan te passen in lijn met de verbeteringen in de VOG-systematiek. Voor transparantie over donaties, een punt dat nogal veel reacties opriep, verwijst Snel naar het Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties. Waar wetgeving nodig is, is de staatssecretaris van plan deze tijdig bij de Tweede Kamer in te dienen met het oog op inwerkingtreding per 1 januari 2021.

Meer weten?

In de Verdiepingscursus Erven en schenken op vrijdag 24 mei 2019 leert u van de grootmeesters van Estate Planning, ScholsBurgerhartSchols  alles over de kansen en bedreigingen bij het adviseren over schenken en erven. > INFORMATIE EN AANMELDEN

Meer informatie: Kamerbrief over de uitwerking van de verbeteropties voor de giftenaftrek en de ANBI-regeling, 28 maart 2019

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.