Aantal werknemers Belastingdienst neemt toe

donderdag 18 april 2019 Anne-Marie Noordenbos 631x gelezen

In het eerste kwartaal van 2019 kwamen er 1.199 medewerkers bij de Belastingdienst bij, ruim boven de doelstelling van negenhonderd fte's Dit blijkt uit de 23e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst die staatssecretaris Snel aanbood aan de Tweede Kamer.

Personeel

De Belastingdienst heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het maximeren van de wervingscapaciteit, het optimaliseren van het wervingsproces en het vergroten van de zichtbaarheid op de arbeidsmarkt. De instroom van personeel is in de tweede helft van 2018 significant hoger dan de uitstroom. In de eerste helft van 2018 was de instroom nog 300 fte lager dan de uitstroom. In de tweede helft was de instroom 400 fte hoger dan de uitstroom.  

Brexit

De Belastingdienst heeft zich goed voorbereid op de Brexit. Vanaf het moment van terugtrekking wordt via herprioritering uitvoering gegeven aan de Brexit-taken. Daarbij krijgt de Brexit prioriteit ten opzichte van andere werkzaamheden.

Voortgang implementatie Algemene verordening gegevensbescherming

Het afgelopen jaar is gewerkt aan maatregelen om in lijn te komen met de AVG. Diverse maatregelen zijn inmiddels gerealiseerd. De Belastingdienst werkt hard om de resterende maatregelen uit te voeren. Ten aanzien van de maatregel ‘verwijderen oude gegevens’ is geconstateerd dat het voor eind mei 2019 niet gaat lukken de achterstand weg te werken. Om te voorkomen dat medewerkers deze gegevens onrechtmatig kunnen verwerken, neemt de Belastingdienst maatregelen. Verouderde gegevens komen in een zogenoemde datakluis waardoor ze alleen toegankelijk zijn als daar nadrukkelijk toestemming voor gegeven wordt.

Bezwaren

In 2018 zijn bezwaarschriften die betrekking hebben op deze middelen respectievelijk voor 71,4 en 76,5 procent binnen de Awb-termijn behandeld. Het lukt niet om in 2019 de bezwaarbehandeling helemaal op orde te hebben. De inspanningen van de Belastingdienst zijn er nu op gericht om de voorraad bezwaren terug te brengen.

Belastingtelefoon

De Consumentenbond beoordeelde eind 2017/begin 2018 de kwaliteit van beantwoording van complexe en niet veel voorkomende wet en regelgevingsvragen door de Belastingtelefoon als onvoldoende. De Belastingdienst werkt intussen aan de verbetering van de kwaliteit van de beantwoording van deze vragen. Het belproces wordt daartoe anders ingericht.

Vervanging BSN in het btw-identificatienummer

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de minister van Financiën een verwerkingsverbod opgelegd om het Burgerservicenummer in het btw-identificatienummer te gebruiken. Dit gebruik van het BSN is in strijd met de AVG in samenhang bezien met de Uitvoeringswet AVG. Dit verbod gaat in per 1 januari 2020 en betekent een verandering voor meer dan 1,5 miljoen bedrijven met een btw-identificatienummer. Het implementatietraject is inmiddels gestart en de realisatie ligt op koers.

Auto

De interactie met burgers wordt verbeterd door formulieren voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen te digitaliseren, online aan te bieden en te verwerken. Alle voorbereidingen zijn getroffen om gefaseerd te starten met het aangifteformulier BPM-parallel-import voor particulieren.

Meer informatie: 23e Halfjaarsrapportage Belastingdienst, 17 april 2019

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.