ABP-pensioen van ambtenaar in Nederland belast

woensdag 10 juli 2019 Michel Halters Jacqueline Nietveld 644x gelezen

Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel over de fiscale positie van een in het buitenland wonende belastingplichtige is noodzakelijk dat hij de inspecteur volledig informeert. Tot die informatie behoort in ieder geval het feit dat het pensioen is verkregen vanwege een voormalige publiekrechtelijke dienstbetrekking. Mr. Jacqueline Nietveld geeft een reactie.

Een gemeenteambtenaar emigreerde naar Thailand. Sindsdien werkte hij niet meer in Nederland, maar hij ontving nog wel loon op grond van een loondoorbetalingsverplichting en een vroegpensioen van het ABP. In de aangifte over 2015 gaf de ambtenaar aan dat zijn inkomsten niet in Nederland belast waren en dat hij niet verzekerd was voor de volksverzekeringen. De inspecteur erkende legde echter wel een gecombineerde aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen op. Na bezwaar verviel de premieplicht voor de volksverzekeringen, maar de aanslag inkomstenbelasting bleef in stand.

In geschil voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant is of de inkomsten van de ambtenaar in Nederland belast zijn voor de inkomstenbelasting. De rechtbank overweegt dat in het Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing tussen Nederland en Thailand staat dat beloningen en pensioenen van een publiekrechtelijk lichaam belast mogen worden in de staat waaruit deze afkomstig zijn. Het loon werd betaald door de gemeente en het ABP wegens de uitoefening van een overheidsfunctie. Op grond van het Verdrag zijn de inkomsten daarom in Nederland belast.

 

Beroep op vertrouwensbeginsel

De ambtenaar beroept zich echter ook op het vertrouwensbeginsel. Hij heeft telefonisch overleg gehad met een specialist bij kantoor Buitenland van de Belastingdienst. Die had gezegd dat het pensioen in Nederland belastbaar zou zijn. De gemeenteambtenaar had niet aangegeven dat sprake was van een vroegere publiekrechtelijke dienstbetrekking. De rechtbank overweegt dat voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel moet worden beoordeeld of de ambtenaar aan de uitlatingen van de specialist het in rechte te beschermen vertrouwen mocht ontlenen dat de inkomsten niet in Nederland belast zouden zijn. Die uitlatingen moeten zijn gebaseerd op door de ambtenaar juiste en volledig verstrekte informatie. De rechtbank weegt mee dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een specialist van de Belastingdienst de ambtenaar zou hebben verteld dat pensioen niet in Nederland belast zouden zijn, als die wist dat het ging om een ABP-pensioen. Het beroep van de ambtenaar op het vertrouwensbeginsel faalt daarom. De rechtbank verklaart het beroep van de ambtenaar ongegrond.

 

Commentaar

Mr. Jacqueline Nietveld van Nietveld Loonheffingen en inkomstenbelasting geeft een reactie. Naar verwachting zal de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) inwerking treden op 1 januari 2020. Na inwerkingtreding van de Wnra kan er in geval van grensoverschrijdend werken verandering optreden in de belastbaarheid van inkomsten en de positie voor de sociale verzekeringen in Nederland. De fiscale positie en de premieplicht voor de sociale verzekeringen is afhankelijk van de vraag of iemand wel of niet meer als ambtenaar kwalificeert.

 

Verdrag: art. 15, 18 en 19 belastingverdrag met Thailand

Meer informatie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2019 (gepubliceerd 3 juli 2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:1831

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.