Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid en revisierente

woensdag 12 juni 2019 Michel Halters 825x gelezen

Onder voorwaarden kan de verzekeringnemer van een lijfrentepolis, deze afkopen bij arbeidsongeschiktheid zonder dat revisierente is verschuldigd. Een van de voorwaarden is dat de afkoopsom niet hoger is dan € 41.132 of niet hoger is dan de gemiddelde premiegrondslag van de afgelopen twee jaar zoals die geldt voor bepaling van de jaarruimten voor de premieaftrek lijfrenten.

Een man exploiteerde samen met zijn echtgenote een schoonmaakbedrijf in de vorm van een vennootschap onder firma (VOF). Deze VOF had grote betalingsachterstanden opgelopen bij de Belastingdienst voor de omzetbelasting en loonbelasting. Om de betalingsachterstanden in te lopen kocht de ondernemer zijn lijfrentepolis af. Hij had hierover ook met de Belastingdienst gecorrespondeerd. Bij het opleggen van de aanslag bracht de Belastingdienst de man revisierente in rekening.

 

Afkoopwaarde

In geschil bij Rechtbank Noord-Nederland is of de Belastingdienst terecht heffingsrente in rekening had gebracht. De rechtbank bepaalt op grond van de aanwezige stukken dat de ondernemer vanwege arbeidsongeschiktheid gebruik kan maken van de regeling om zijn lijfrentepolis gedeeltelijk af te kopen, zonder dat dan revisierente is verschuldigd. De afkoopwaarde van de polis bij afkoop vanwege arbeidsongeschiktheid mag niet hoger zijn dan de gemiddelde premiegrondslag voor 2014 en 2015 voor het bepalen van de jaarruimte voor de aftrekbare lijfrentepremie. De bruto afkoopsom is hoger dan hiervoor genoemde gemiddelde, zodat de Belastingdienst terecht revisierente in rekening had gebracht. De ondernemer bracht tevens tevergeefs nog de correspondentie in met de Belastingdienst die hij had gevoerd over de afkoop. De rechtbank ziet dit als een beroep op het vertrouwensbeginsel. Uit de ingebrachte stukken blijkt volgens de rechtbank dat de man op de hoogte was van het feit dat bij afkoop van lijfrentepolissen ook 20% revisierente was verschuldigd. Die bekendheid heeft tot gevolg dat de man geen gerechtvaardigd vertrouwen kan ontlenen aan een eventueel handelen of nalaten van de Belastingdienst.

 

Wet: art. 3.133 lid 2 onderdeel d en lid 9 Wet IB 2001 en art. 30i AWR

 

Meer weten?

Woensdag 2 oktober 2019 verzorgen Erik van Toledo en mr. dr. Gerard Staats een Masterclass Polislezen levensverzekeringen.  > INFORMATIE EN AANMELDEN

Meer informatie: Rechtbank Noord-Nederland 11 oktober 2018 (gepubliceerd 11 juni 2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:3914

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.