Beantwoording overige vragen pakket Belastingplan 2019

dinsdag 5 februari 2019 Anne-Marie Noordenbos 536x gelezen

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de beantwoording van overige vragen betreffende het pakket Belastingplan 2019 naar de Tweede Kamer.

De beantwoorde vragen betreffen:
1. Uitbetaalbaarheid van arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting
2. Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019
3. Ontwikkeling (opbrengst) tabaksaccijns
4. Verlaagde btw-tarief
5. Btw en gedetacheerd personeel
6. Btw en leegstand
7. Box 3
8. DigiD-inlogcode
9. Belastingdienst en rechtszaken

 

Btw en leegstand

Een ondernemer heeft recht op aftrek van voorbelasting als de kosten of investeringen waar de btw op drukt, worden gebruikt voor belaste handelingen. Dit is niet anders bij leegstand van onroerende zaken. Indien en voor zover de ondernemer het voornemen heeft om een leegstaande onroerende zaak te gebruiken voor belaste handelingen, zoals de belaste verhuur van bedrijfsruimten, heeft hij recht op aftrek. Hij moet dit voornemen dan wel kunnen staven aan de hand van objectieve gegevens, zoals bijvoorbeeld de (verhuur)opdracht aan een makelaar, de aard/locatie van de onroerende zaak en dergelijke. De verhuur van woningen is vrijgesteld van btw, een voornemen hiertoe geeft derhalve geen recht op aftrek. 

 

Btw en gedetacheerd personeel

De staatssecretaris licht toe welke mogelijkheden er zijn binnen de EU-regelgeving voor bedrijven om geen btw te heffen bij detachering van personeel in het (bekostigd) onderwijs.  Het detacheren van personeel is in beginsel een met btw belaste dienst. De dienst is niet gelijk te stellen met de dienst bestaande uit het verzorgen van btwvrijgesteld onderwijs. Specifiek op het ter beschikking stellen van personeel door een onderwijsinstelling heeft het Hof van Justitie EU bepaald dat onder voorwaarden sprake kan zijn van een nauw met het onderwijs samenhangende prestatie. Het ter beschikking stellen van personeel is dan btw-vrijgesteld. Hierbij gelden de volgende voorwaarden.

De hoofdactiviteit van het verzorgen van onderwijs als de daarmee nauw samenhangende goederenlevering of dienstverrichting – in casu het detacheren van personeel – worden verricht door een publiekrechtelijk lichaam met een educatief doel of door een andere organisatie die door de betrokken lidstaat als een lichaam met een soortgelijke doel wordt erkend. Bedrijven die personeel detacheren maar zelf geen onderwijsinstelling als bedoeld in de richtlijn zijn, voldoen daardoor al niet aan deze voorwaarde. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ook nog aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan.

-  De dienst van het detacheren van personeel moet onontbeerlijk zijn voor het verrichten van de vrijgestelde onderwijshandelingen.

- De detachering van personeel mag niet in hoofdzaak strekken tot het verkrijgen van extra opbrengsten in rechtstreekse mededinging met commerciële bedrijven die aan de btw zijn onderworpen.

Meer informatie: Beantwoording overige vragen pakket Belastingplan 2019, 4 februari 2019

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.