Bekendmaking via Berichtenbox onvoldoende

maandag 10 september 2018 Marthe Bruens 805x gelezen

De uitnodiging tot het doen van aangifte, de aanmaning daartoe en de aanslag mogen niet uitsluitend langs digitale weg bekend worden gemaakt. De aanslag is niet op de juiste wijze bekend gemaakt nu vaststaat dat deze niet per post ontvangen is. Rechtbank vernietigt de boete.

De uitnodiging voor het doen van aangifte IB/PVV 2015 was verstuurd naar het oude adres van de belastingplichtige (de man). Na het uitblijven van enige reactie legde de inspecteur een ambtshalve aanslag op met verzuimboete van € 369 en € 64 heffingsrente. Ook deze aanslag werd naar het oude adres van de man verstuurd. De aanslag werd echter ook in de Berichtenbox (MijnOverheid) van de man geplaatst. De aanslag bleef onbetaald, zodat de ontvanger een dwangbevel uitvaardigde. Deze werd wel naar het nieuwe en juiste adres van de man verzonden. Het bezwaar van de man tegen het dwangbevel werd wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard. De man voert aan dat hij pas na ontvangst van het dwangbevel van het bestaan van de aanslag op de hoogte is geraakt. De uitnodiging noch aanslag heeft hij per post ontvangen. Hij verklaarde dat hij de digitale berichtenbox pas na ontvangst van het verweerschrift heeft geactiveerd en nooit kenbaar heeft gemaakt via de berichtenbox bereikbaar te zijn.

 

Juiste wijze bekend gemaakt?

Voor Rechtbank Den Haag was in geschil of het bezwaar terecht niet-ontvankelijk is verklaard. De inspecteur voerde aan dat hoewel de aanslag niet naar het juiste adres verzonden is, de aanslag met het plaatsen in de digitale berichtenbox op de juiste wijze bekend is gemaakt. De rechtbank volgt deze stelling niet. De uitnodiging tot het doen van aangifte, de aanmaning daartoe en de aanslag mogen niet uitsluitend langs digitale weg bekend worden gemaakt. Nu vaststaat dat de per post verzonden aanslag niet naar het juiste adres is verzonden en deze de man niet heeft bereikt, is de aanslag niet op juiste wijze bekend gemaakt. De rechtbank oordeelde dat gelet op de omstandigheden van het geval het bezwaar tegen het dwangbevel moet worden aangemerkt als bezwaar tegen de aanslag. De man heeft nadat hij op de hoogte is geraakt van de aanslag zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verwacht kon worden bezwaar gemaakt. Het bezwaar is daarom ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank vernietigde de boete.Wet: Art. 2:14 Awb; art. 3:41 Awb; art. 67a AWR

Meer informatie: Rechtbank Den Haag 22 augustus 2018 (gepubliceerd 7 september 2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:10132

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.