Belanghebbende moet zich met beroepschrift bemoeien

woensdag 12 juli 2017 Remco Latour 203x gelezen

Als de Belastingdienst een dochtermaatschappij een informatiebeschikking oplegt, zijn de moedermaatschappij en de uiteindelijke dga niet bevoegd om daartegen op eigen naam beroep in te stellen. Het beroepschrift moet dan mede op naam van de dochtermaatschappij staan, wil het ontvankelijk zijn.

In een recente zaak voor de Hoge Raad had een dga samen met zijn holding beroep ingesteld tegen een informatiebeschikking. Deze informatiebeschikking was gericht aan de dochtermaatschappij van de holding. Het beroepschrift was echter niet ingediend door de dochtermaatschappij zelf. Hof Den Haag meende dat het beroepschrift toch ontvankelijk was, omdat de dga en de holding tijdens de zitting voor de rechtbank duidelijk hadden uiteengezet dat het beroepschrift mede namens de dochtermaatschappij was ingediend. De Hoge Raad oordeelt echter dat zo’n verklaring na afloop van de beroepstermijn niet maakt dat het beroepschrift alsnog mede door de belanghebbende is ingediend.

 

Uitbreiding kring belanghebbenden

Evenmin was hier sprake van een uitbreiding van de kring van belanghebbenden. Deze uitbreiding betreft namelijk de (rechts)personen van wie inkomens-of vermogensbestanddelen tot de (heffings)grondslag van de aanslag of beschikking behoren. Maar in deze zaak was het beroepschrift gericht tegen een informatiebeschikking omdat de dochtermaatschappij niet had voldaan aan haar administratieve verplichtingen. De Hoge Raad oordeelde door dit alles dat het beroepschrift niet-ontvankelijk was.

 

Besluit: artikelen 26a, tweede lid en 52a, eerste lid AWR

Meer informatie: Hoge Raad 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1234

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Licent Academy

 

‘Hof van Hoornwijck'
Laan van Zuid Hoorn 29
2289 DC Rijswijk

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2017 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.