Beperk of voorkom cumulatie van belastingen

vrijdag 7 juli 2017 Michel Halters 334x gelezen

Cumulatie van belastingen komt zowel op nationaal als op internationaal niveau voor. Mr. dr. Chris Dijkstra besprak tijdens de focus uitzending van Tax Talks deze week enkele voorbeelden van dubbele belastingheffing en gaf daarbij aandachtspunten voor de praktijk.

Cumulatie van belastingen komt eigenlijk veel vaker voor dan we ons realiseren, zowel in nationaal opzicht als in internationaal opzicht. Een belangrijke rol is weggelegd voor de adviseur. Die moet inzicht en kennis hebben in mogelijke dubbele belastingheffing bij zijn cliënten in alle situaties. Hij kan dan eventueel de gevolgen beperken of voorkomen.

 

Cumulatie bij postuum loon

Dijkstra besprak een voorbeeld waarbij vaak ten onrechte sprake is van dubbele belastingheffing. Dat is het geval als een werknemer komt te overlijden en hij nog recht heeft op loon. Het recht op postuum loon wordt in de aangifte erfbelasting vaak opgenomen onder 'overige vorderingen', zodat daarover erfbelasting wordt verschuldigd. Dat is niet terecht. De verplichte wettelijke uitkering van één maandsalaris na overlijden van een werknemer vormt zowel voor de erfbelasting als voor de inkomsten- en loonbelasting vrijgesteld loon. Deze hoeft dus niet te worden aangegeven in de aangifte erfbelasting. Als een werkgever in totaal drie maandsalarissen uitbetaald na overlijden, zijn deze mogelijk alle drie vrijgesteld voor de erfbelasting. Dit is het geval als in de arbeidsovereenkomst van de overleden werknemer geen expliciet recht op uitbetaling van drie maandsalarissen na overlijden is opgenomen. Is dat wel het geval, dan moet over twee maandsalarissen erfbelasting worden betaald. Voor de inkomsten- en loonbelasting geldt overigens een vrijstelling voor overlijdensuitkering als de uitkering maximaal driemaal het loon over één maand is.

 

Cumulatie bij overlijden in het buitenland

In internationaal verband komt dubbele belastingheffing vaak voor bij overlijden. Dijkstra gaf een voorbeeld van iemand die in Spanje woonde en waarvan de ouders in Nederland woonden. Als één van die ouders komt te overlijden is zowel in Nederland erfbelasting verschuldigd als in Spanje. Nederland knoopt voor de heffing aan bij de woonplaats van de erflater en Spanje bij de woonplaats van de erfgenaam. Een bijkomend probleem is dat Nederland en Spanje geen verdrag ter voorkoming van dubbele erfbelasting hebben afgesloten.

 

U kunt de Tax Talks Focus uitzending nu bekijken in uw on demand omgeving!

Nog geen abonnee? > Meld u aan!

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Licent Academy

 

‘Hof van Hoornwijck'
Laan van Zuid Hoorn 29
2289 DC Rijswijk

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2017 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.