BTW 2015: Koepelvrijstelling, compensatiefonds en printprijsregeling

dinsdag 17 februari 2015 Carola van Vilsteren 1230x gelezen

Aan het begin van het nieuwe jaar kijkt Taxence met een aantal specialisten naar wat 2015 op fiscaal gebied zal brengen. Carola van Vilsteren bespreekt voor ons de ontwikkelingen op het gebied van de btw. Carola is eigenaar Van Vilsteren BTW advies bv en is als auteur verbonden aan een aantal vakbladen. Ook verzorgt zij regelmatig cursussen en opleidingen.

Verruiming BTW-vrijstelling voor winst beogende zorgaanbieders

Tot 1 januari 2015 mochten alleen aanbieders die geen winst beogen gebruikmaken van de BTW-vrijstelling voor het verplegen en verzorgen van in een inrichting opgenomen personen. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de vrijstelling verruimd en gaat deze ook gelden voor zorgaanbieders die wel winst beogen zoals bepaalde commerciële verpleeg- en verzorgingsinstellingen. Nu de invoering van het wetsvoorstel ‘Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg’ in de Eerste Kamer is gestrand, is het nog af te wachten of deze maatregel wel per 1 januari 2015 in werking zal treden.

 

Telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische verrichte diensten belast in land afnemer

Per 1 januari 2015 veranderen de plaats-van-dienst-regels voor telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische verrichte diensten. Deze diensten zijn vanaf 2015 belast in het land waar de afnemer woont of is gevestigd. Tot 1 januari 2015 werden deze diensten nog belast in het land waar de dienstverrichter is gevestigd. Om te voorkomen dat aanbieders van digitale diensten zich in iedere lidstaat moeten registreren voor de BTW is de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) geïntroduceerd.

 

Paritaire dienstverlening uitgezonderd van de BTW-koepelvrijstelling

Vanaf 1 januari 2015 zal de zogenoemde paritaire dienstverlening (bijvoorbeeld advies en ondersteuning aan werkgevers- en werknemersorganisaties) niet langer onder de BTW-koepelvrijstelling vallen. De BTW-koepelvrijstelling geldt voor diensten van samenwerkingsverbanden van vrijgestelde BTW-ondernemers en/of niet-ondernemers. De vrijstelling voor deze dienstverlening wordt afgeschaft, omdat de overheid vindt dat de vrijstelling de concurrentieverhoudingen verstoort.

 

Verplichting BTW-uitbetaling op rekeningnummer van de ondernemer vervalt

Vanaf 1 januari 2015 vervalt de verplichting dat de Belastingdienst de BTW-teruggaaf aan ondernemers op het rekeningnummer van de ondernemer moeten uitbetalen. De Belastingdienst mag deze teruggaaf met ingang van 1 januari ook uitbetalen op een ander bankrekeningnummer, bijvoorbeeld het rekeningnummer van een gelieerde vennootschap.

 

Laag btw-tarief voor arbeidsloon bij renovatie en herstel van woningen verlengd tot 1 juli 2015

Als een ondernemer werk verricht aan woningen ouder dan 2 jaar blijft het 6%-tarief over het arbeidsloon nog tot 1 juli 2015 gelden. Vanaf 1 juli 2015 geldt weer het tarief van 21%.

 

Printprijsregeling afgeschaft

Vanaf 1 januari 2015 vervalt de printprijsregeling. Door het afschaffen van de printprijsregeling moeten film- en videoleveranciers voortaan BTW gaan voldoen over de vergoeding die ze werkelijk ontvangen in plaats van over de printprijs (0,34 euro per meter film of video). Voor ontvangers van films en video’s die de BTW niet of niet volledig kunnen aftrekken, veroorzaakt het afschaffen van de printprijsregeling een hogere BTW-kostenpost.

 

BTW-compensatiefonds krijgt plafond

Het compensatiefonds compenseert de BTW op overheidshandelingen en niet-ondernemerstaken van gemeenten en provincies. Vanaf 1 januari 2015 komt er een plafond op het BTW-compensatiefonds voor gemeenten en provincies. Het uitgangspunt voor het plafond is 3,1 miljard.

 

Werkkostenregeling verplicht vanaf 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 moeten ondernemers met werknemers de werkkostenregeling toepassen. De werkkostenregeling heeft niet alleen gevolgen voor de loonheffingen. Voor de BTW is met name de wijze van vastleggen van verstrekkingen aan personeel in de administratie van belang. Voor de werkkostenregeling wordt het bedrag inclusief BTW vastgelegd, terwijl voor de BTW (BUA) het bedrag exclusief BTW wordt vastgelegd.

 

Eerder verschenen in deze serie

> Vpb 2015 - Michel Ruijschop
> Anbi 2015 - Sigrid Hemels
> Formeel belastingrecht 2015 - Igor Thijssen
> BTW 2015 - Redmar Wolf

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.