Constructie om heffing over ab te ontlopen strandt

dinsdag 26 februari 2019 Remco Latour 1034x gelezen

In een zaak voor Rechtbank Noord-Nederland had een weduwe twee aandelenvennootschappen nieuwe aandelen laten uitgeven en haar geërfde oude aandelen verkocht aan een stichting om belasting te besparen. Deze opzet loopt spaak omdat de rechtbank oordeelt dat hier sprake is van misbruik van recht.

Een man overleed in 2016. Zijn nalatenschap omvatte onder meer aandelen- en certificatenbelangen in een B.V. en een N.V. De bezittingen van deze twee lichamen bestonden geheel uit beleggingen. Daardoor gingen deze belangen belast over naar de vrouw die met de man was getrouwd buiten gemeenschap van goederen. De Belastingdienst rekent in zo’n geval het inkomen uit aanmerkelijk belang (ab) van de man toe aan de vrouw. De weduwe wist echter tegenover dit inkomen uit ab een verlies uit ab op te geven. Dit verlies bestond uit de verkoop van de aandelen in de B.V. en de N.V. Deze aandelenverkoop had plaatsgevonden na statutenwijzigingen van de vennootschappen, waarbij zij een nieuwe categorie aandelen uitgaven. De vrouw stelde dat de ab-claim was doorgeschoven naar de nieuwe aandelen. De inspecteur weigert de aftrek van het verlies. Hij meent namelijk dat de vrouw over het vermogen van de stichting kan beschikken alsof het haar eigen vermogen is. Zij zou dus haar belang in de activiteiten van de vennootschappen hebben behouden. In dat geval is verliesneming niet toegestaan

 

Echte verkoop, maar ook fraus legis

De rechtbank constateert dat de vrouw haar oude belang daadwerkelijk heeft vervreemd. Maar de rechter oordeelt ook dat sprake is van fraus legis. De vrouw heeft een samenstel van rechtshandelingen laten plaatsvinden zonder dat sprake is van overwegend zakelijke motieven. De constructie is bedoeld om belastingheffing over het ab te voorkomen of uit te stellen. Bovendien heeft de vrouw in economische zin geen verlies geleden. Daarom is het opgegeven verlies uit ab niet aftrekbaar.

 

Wet: art. 2.17, 4.13, eerste lid, onderdeel a en 4.24 Wet IB 2001

Meer informatie: Rechtbank Noord-Nederland 21 februari 2019 (gepubliceerd 26 februari 2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:603

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.