Cultuur vierde pijler aanpak Beheerst vernieuwen

donderdag 4 juli 2019 Michel Halters 270x gelezen

Staatssecretaris van Financiën heeft op 2 juli 2019 de eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 van de Belastingdienst aan de Tweede Kamer verzonden. Onderdeel van deze eerste voortgangsrapportage is de cultuur bij de Belastingdienst.

In juni 2018 heeft de staatssecretaris aangekondigd dat hij de Tweede Kamer over de voortgang bij de Belastingdienst voortaan door een Jaarplan en twee voortgangsrapportages wil informeren. Het Jaarplan 2019 is in november 2018 naar de Tweede Kamer gezonden. Op 2 juli 2019 heeft de staatssecretaris de eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 aan de Tweede Kamer verzonden.

 

Deze eerste voortgangsrapportage ziet Snel nadrukkelijk als onderdeel van het ontwikkelingsproces van een betere informatievoorziening. Daarbij is het doel de Tweede Kamer meer in samenhang te informeren over doelstellingen en resultaten van de Belastingdienst.

 

Er is een onderzoeksrapport ‘ongeschreven regels’ van de Auditdienst Rijk verschenen. Dit onderzoek richtte zich voornamelijk op de hogere managementniveaus en niet op de medewerkers bij de Belastingdienst. Het doel van het onderzoek is om de huidige cultuur om te buigen naar de gewenste cultuur binnen de Belastingdienst en onderdelen van het Ministerie van Financiën. Het is wenselijk om een cultuur te scheppen waarbij samenwerking voorop staat.

 

Eerder al liet Snel weten over zijn aanpak van Beheerst vernieuwen die hij voorstaat. Die aanpak bestaat uit drie pijlers, personeel, ICT en sturing en beheersing. Deze aanpak is noodzakelijk voor een stevig fundament waarop vernieuwing kan plaatsvinden en bovendien de continuïteit kan borgen. Voor een toekomstbestendige Belastingdienst is het nodig om ook aan de menselijke kant aandacht te besteden. Sinds maart 2019 loopt er daarom onder de naam ‘Wij zijn de Belastingdienst’ een leiderschap- en cultuurprogramma met een veelheid aan acties.

 

Voor het veranderen van het gedrag en handelen van medewerkers van de Belastingdienst is een grote inspanning nodig. Er moet een cultuuromslag komen. Daarom wil Snel ‘Cultuur’ als vierde pijler van zijn aanpak maken. De Belastingdienst moet een open en veilig klimaat krijgen waar medewerkers in hun kracht gezet worden, zich veilig voelen en waar fouten mogen worden gemaakt. Een klimaat waar fouten op het juiste niveau worden gemeld, nadrukkelijk van die fouten wordt geleerd, dilemma’s worden besproken en moreel leiderschap en rechtstatelijk handelen de mores zijn. Kernbegrippen als openheid, resultaat, samenwerken en integriteit moeten onderdeel gaan uitmaken van het gesprek tussen leidinggevende en medewerker.

 

Bron: Eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 van 2 juli 2019

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.