De BTW-gevolgen na Prinsjesdag

dinsdag 24 september 2013 Carola van Vilsteren 1702x gelezen

Op 17 september 2013, tijdens Prinsjesdag, heeft koning Willem-Alexander zijn eerste troonrede voorgelezen. Behalve de troonrede en de miljoenennota is ook het Belastingplan 2014 gepubliceerd. In het Belastingplan 2014 zijn belangrijke gevolgen voor de BTW opgenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn het vervallen van de integratieheffing, beperking van de BTW-vrijstelling op personenalarmering en de koop-/aanneemovereenkomst. Ook wordt aandacht besteed aan makelaarsdiensten. Genoeg onderwerpen die direct gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk van de ondernemers.

Het vervallen van de integratieheffing

Integratieheffing algemeen

De integratieheffing doet zich voor bij een goed dat in eigen bedrijf is vervaardigd. Onder in eigen bedrijf vervaardigde goederen vallen ook in eigen bedrijf gebouwde, gewonnen, bewerkte, aangekochte of ingevoerde goederen. Vervolgens moet het goed bestemd zijn voor doeleinden waar niet volledig recht op aftrek van voorbelasting voor bestaat, zoals het verstrekken van onderwijs of het verrichten van medische handelingen.

 

Gedurende de vervaardiging (zoals bouw) heeft de ondernemer recht op aftrek van voorbelasting op alle kosten die aan hem in rekening worden gebracht. Als het goed in gebruik wordt genomen, komt de integratieheffing om de hoek kijken. Als de ondernemer het goed (mede) gaat gebruiken voor vrijgestelde prestaties, dan moet de ondernemer in het tijdvak van ingebruikname BTW afdragen over de voortbrengingskosten van het vervaardigde goed.  Tot deze voortbrengingskosten behoren ook de kosten waar geen BTW op drukt, zoals leges of de grond. Daarom wordt de integratieheffing door veel ondernemers als onredelijk ervaren.

 

Het Belastingplan 2014 betekent per 1 januari 2014 het einde van de integratieheffing.

 

Gevolgen voor de praktijk

De afschaffing van de integratieheffing heeft gevolgen voor de praktijk. Wat moet er namelijk gebeuren met de BTW die door de ondernemer voor de afschaffing van de integratieheffing is aftrek is gebracht. Moet de ondernemer deze BTW terugbetalen of is de BTW vanaf 1 januari 2014 niet meer aftrekbaar? Of zijn er mogelijkheden om de aftrekbeperking te minimaliseren?

 

Daarnaast zijn er ondernemers die zowel belaste als vrijgestelde prestaties verrichten. Zij kunnen de BTW over de algemene kosten in aftrek brengen op de pro rata. De vraag is of de afschaffing van de integratieheffing van invloed is op de pro rata.

 

Natuurlijk heeft de afschaffing van de integratieheffing ook positieve gevolgen. Voor bepaalde ondernemers kan het voordelig zijn om de ingebruikname van een onroerende zaak uit te stellen tot na 1 januari 2014. Voor andere ondernemers is dit juist niet interessant.

 

Daarnaast heeft de afschaffing van de integratieheffing ook gevolgen voor een ondernemer die grond wil gaan verwerven. Moet hij de grond nog kopen in 2013 of juist uit stellen tot na 1 januari 2014.

 

Uitwerking afschaffing integratieheffing

De afschaffing van de integratieheffing heeft grote gevolgen voor de praktijk. In de verdiepingscursus BTW wordt de uitwerking van de afschaffing van de integratieheffing besproken. Hierbij zal met name worden aangegeven hoe een ondernemer de afschaffing van de integratieheffing zo positief mogelijk voor hem kan laten lopen.

 

BTW op personenalarmering

Uit het Begrotingsplan 2014 blijkt dat personenalarmeringsdiensten vanaf 1 januari 2014 alleen nog zijn vrijgesteld van BTW als deze diensten worden verricht aan bewoners van bejaardenoorden en andere instellingen voor bejaardenzorg die geen winst beogen. De hiervoor genoemde instellingen bieden personenalarmeringsdiensten ook aan niet-bewoners aan, daarvoor geldt de vrijstelling vanaf 1 januari 2014 niet meer.

 

Door de vrijstelling vanaf 1 januari 2014 te beperken tot personenalarmeringsdiensten aan bewoners van instellingen, wordt concurrentieverstoring met commerciële aanbieders van personenalarmering opgeheven.

 

Ondernemer en personenalarmdiensten

Wat zijn de concrete gevolgen voor ondernemer die personenalarmdiensten aanbieden? Heeft de beperking van de vrijstelling voor personenalarmeringsdiensten gevolgen voor de administratie en aftrek van voorbelasting? De gevolgen van de beperking van de vrijstelling zullen worden besproken in de verdiepingscursus BTW.

 

Koop-/aanneemovereenkomst

Bij koop-/aannemingsovereenkomsten is het vanaf 1 januari 2014 niet meer mogelijk de grond vrijgesteld van BTW te leveren en vervolgens de nieuwbouw op te leveren belast met BTW. Dit is een gevolg van een arrest van de Hoge Raad waarin beslist werd dat de overdracht van de grond en de nieuwbouw één belaste levering van een onroerende zaak is.

 

Gevolgen

In de verdiepingscursus BTW komt naar voren wat de gevolgen zijn van het arrest van de Hoge Raad. Bestaat er nog steeds een mogelijkheid om een BTW te besparen met een koop-/aanneemovereenkomst? Is de levering van een grond altijd belast met BTW? Wat zijn de gevolgen als de grond wordt geleverd door een andere ondernemer dan de ondernemer die de nieuwbouw oplevert?

 

Makelaarsdiensten

Als laatste komt uit het Belastingplan 2014 naar voren dat geen reparatiewetgeving zal worden voorgesteld om te voorkomen dat makelaarsdiensten bij de verkoop van onroerend zaken via aandelentransacties vrijgesteld zijn van de heffing van BTW, terwijl andere makelaarsdiensten belast zijn met 21% BTW.

 

Vrijgesteld of belast?

Makelaarsdiensten kunnen vrijgesteld van BTW of belast met BTW zijn. De vraag is wat voordeliger is voor een makelaar en hoe een makelaar kan zorgen dat zijn dienst juist belast of niet belast is met BTW. Deze vraag zal beantwoord worden tijdens de verdiepingscursus.

 

Conclusie

De belangrijkste wijzigingen voor de BTW die genoemd zijn in het Belastingplan 2014 zijn in dit artikel aan bod gekomen. De belangrijkste wijziging is de afschaffing van de integratieheffing. Maar ook de andere wijzigingen met betrekking tot personalarmering en de koop-/aanneemovereenkomst zijn belangrijk voor de huidige praktijk. De uitwerking van de wijzigingen met praktische tips zullen aan bod komen in de verdiepingscursus.

Meer informatie: Verdiepingscursus BTW

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.