Derde nota van wijziging Wet bedrijfsleven 2019

maandag 5 november 2018 Anne-Marie Noordenbos 362x gelezen

Met deze derde nota van wijziging wordt een technische wijziging aangebracht in het verhoudingsgetal in artikel 14c, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Dit artikel ziet op de geruisloze terugkeer uit een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap. Door middel van de breuk worden verliezen van een belastingplichtige in de vennootschapsbelasting die uiteindelijk niet zijn verrekend, omgezet in een verrekenbaar verlies in de inkomstenbelasting. De teller van de breuk is gebaseerd op het lage tarief van de vennootschapsbelasting. Deze wijziging zorgt ervoor dat de in het kader van de heroverweging van het pakket vestigingsklimaat voorgestelde verdere verlaging van het lage tarief van de vennootschapsbelasting naar 16,5% in 2020 en 15% in 2021 doorwerkt in de breuk in artikel 14c, derde lid, Wet Vpb 1969.

De voorstellen in deze nota van wijziging hebben geen budgettaire gevolgen. De Belastingdienst heeft deze nota van wijziging beoordeeld met een uitvoeringstoets. Deze is als bijlage bij deze nota van wijziging gevoegd. De Belastingdienst acht de voorgestelde wijziging uitvoerbaar per de voorgestelde datum.

Zie ook: Nota's van wijziging heroverweging belastingpakket

Meer informatie: Derde nota van wijziging Wet bedrijfsleven 2019, 2 november 2018

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.