Door grove schuld geen geldige melding betalingsonmacht

dinsdag 28 mei 2019 Michel Halters 435x gelezen

Zijn naheffingsaanslagen loonheffingen te wijten aan grove schuld van het lichaam? Dan kan geen rechtsgeldige melding worden gedaan van betalingsonmacht. Alleen als de aansprakelijkgestelde kan aantonen dat het niet aan hem is te wijten dat rechtsgeldig melden niet mogelijk, was. kan hij niet aansprakelijk gesteld worden.

Een naar het recht van het Verenigd Koninkrijk (VK) opgerichte limited had een man en zijn echtgenote als dga’s. De man en zijn vrouw woonde ook in het VK. De limited had de in haar verlies- en winstrekening opgenomen ‘directors fees’ niet in haar loonadministratie verantwoord. Ook had de limited naast toepassing van de 30%-regeling op declaratiebasis onbelaste kostenvergoedingen uitbetaald voor ‘house- en living allowances’ aan het echtpaar. Na een boekenonderzoek legde de Belastingdienst naheffingsaanslagen loonheffingen op, verhoogd met boeten en rente. De limited liet de aanslagen onbetaald en daarop stelde de ontvanger onder meer de man aansprakelijk.

 

Inschrijving

Voor Rechtbank Den Haag is in geschil of de aansprakelijkstelling terecht is. Daarvoor is relevant of de man bestuurder is van de limited. Dit blijkt uit de inschrijving in de Companies House (Kamer van Koophandel in het VK). Ook zijn er afschriften van ‘director’s reports’ bij de stukken van het geding waaruit blijkt dat de man bestuurder is geweest van de limited. De limited heeft weliswaar een melding betalingsonmacht gedaan, maar de Belastingdienst beschouwde die melding als niet rechtsgeldig, omdat bij opzet of grove schuld van het lichaam geen rechtsgeldige melding betalingsonmacht kan worden gedaan. Door aanzienlijke ontvangen beloningen niet in aangifte loonheffingen aan te geven en door andere inkomsten juist onder de 30%-regeling te brengen was sprake van grove schuld. Dat het lichaam feitelijk betalingsonmacht had gemeld of de Belastingdienst al langs een andere weg op de hoogte was van de betalingsonmacht, is dan niet relevant. De bestuurder kan alleen aan aansprakelijkheid ontkomen door als hij duidelijk kan maken dat het niet betalen van de aanslagen hem niet valt te verwijten. De loonadministratie wordt verzorgd door een deskundig kantoor, dat is echter niet relevant. Uit de stukken blijkt namelijk niet dat een dergelijk kantoor om advies is gevraagd. Evenmin blijkt dat een dergelijk kantoor zich had uitgelaten over de voorwaarden voor het onbelast kunnen uitbetalen van de ‘director’s fees’ en kostenvergoedingen. Dit maakt dat het aan de bestuurder is te wijten dat niet rechtsgeldig kon worden gemeld.

 

Wet: art. 7 lid 2 UB IW 1990

Meer informatie: Rechtbank Den Haag 21 maart 2019 (gepubliceerd op 27 mei 2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4864

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.