Door ondeskundige te laat ingediend bezwaar verschoonbaar

vrijdag 9 juni 2017 Michel Halters 552x gelezen

Beschikt iemand niet over specifieke fiscale deskundigheid? En kon die persoon in alle redelijkheid menen dat bezwaar tegen de maandelijkse inhouding premie ZVW kon plaatsvinden door bezwaar te maken tegen de aanslag inkomstenbelasting? Dan is de termijnoverschrijding verschoonbaar en het bezwaar ontvankelijk.

Een man en zijn ex-echtgenote waren in het kader van de echtscheiding overeengekomen dat het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) het aandeel van de ex-echtgenote in het pensioen van de man rechtstreeks aan haar uitbetaalde. Van het netto pensioen wat na inhouding van loonheffingen en premie ZVW resteerde, keerde het ABP het aandeel van de ex-echtgenote rechtstreeks aan haar uit, zonder inhoudingen. De man verzocht de fiscus de teveel ingehouden premie ZVW te verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting, nadat hij de aanslag inkomstenbelasting over een bepaald jaar had ontvangen. De inspecteur merkte het verzoek van de man aan als bezwaar tegen de inhouding van premie ZVW en wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk.

 

Niet tijdig ingediend bezwaar verschoonbaar

Hof Amsterdam oordeelde in dit geval dat het beroep wel ontvankelijk was, want de termijnoverschrijding was verschoonbaar. Het hof vond van belang dat de man niet beschikte over specifieke fiscale deskundigheid. De man wist niet dat hij binnen zes weken na elke inhouding premie ZVW bezwaar had moeten maken. In redelijkheid was ook niet van hem te verwachten dat hij dat had moeten weten. Daarbij kwam dat hij niet was gewezen op rechtsmiddelen tegen inhouding premie ZVW. Tevens kon het hof zich goed voorstellen dat de man dacht dat hij na ontvangst van de aanslag inkomstenbelasting ook bezwaar kon maken tegen de teveel ingehouden premie ZVW. Het hof verwees vervolgens de zaak terug naar de inspecteur.

 

Wet: Artikel 49 en 50 Zorgverzekeringswet en artikel 6:11 Algemene Wet Bestuursrecht

Meer informatie: Hof Amsterdam 2 mei 2017 (gepubliceerd op 8 juni 2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:1785

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2018 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.