‘Een beetje genot is ook genot’ is nog steeds actueel

maandag 6 mei 2019 Michel Halters 679x gelezen

Heeft een erflater in het verleden een woning verkocht aan de erfgenaam en mocht de erflater in die woning blijven wonen? En heeft de erflater tijdens leven bovendien minder dan 6% van de waarde van de woning per jaar als vergoeding aan erfgenaam betaald? Dan treedt een fictiebepaling in werking en wordt de woning geacht krachtens erfrecht door de erfgenaam te zijn verkregen.

Moeder en dochter woonden gezamenlijk in een woning die eigendom was van de moeder. Op 17 december 2014 verkocht de moeder de woning aan de dochter voor een prijs van € 155.000. De koopprijs was gebaseerd op een taxatierapport. Hierin was aangegeven dat moeder in de woning bleef wonen en er sprake was van een recht van vruchtgebruik. De WOZ-waarde van de woning bedroeg € 204.000. De dochter bleef de koopsom voor de woning schuldig aan de moeder en hiervoor kwam een overeenkomst van geldlening. Moeder schold de geldlening kwijt en deed daarbij een beroep op de verhoogde vrijstelling voor schenken van een woning van € 100.000, over het restant van € 55.000 voldeed de dochter € 5.500 schenkbelasting. Ook na verkoop van de woning bleef moeder bij de dochter in het huis wonen. In 2015 overleed de moeder, binnen 180 dagen na verkoop van de woning.

 

Huisgenoten

In geschil bij Hof Den Haag is of de dochter bij het overlijden van haar moeder (de WOZ-waarde van) de woning fictief geacht wordt te hebben gekregen. Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat de woning wel tot de nalatenschap van moeder behoort. Volgens het hof staat namelijk vast dat de moeder na verkoop tot haar overlijden in de woning is blijven wonen. Daardoor had zij het genot van die woning. Tevens staat vast dat de moeder voor dat woongenot niet de minimale 6% vergoeding over de waarde van de woning heeft betaald. Daarmee is voldaan aan de fictiebepaling uit de Successiewet en wordt de woning geacht krachtens erfrecht door de dochter te zijn verkregen.

 

Wet: art. 10 SW 1956

Meer informatie: Gerechtshof Den Haag 26 april 2019 (gepubliceerd 2 mei 2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:992

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.