Een belastingadviesbureau hoort beter te weten

vrijdag 2 maart 2018 Hans de Ruijter 2081x gelezen

Van een belastingadviesbureau mag volgens Rechtbank Noord-Holland wel enige kennis inzake de verzekeringsplicht van haar bestuurders-aandeelhouders worden verondersteld. Als willens en wetens ten onrechte geen premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, dan is een vergrijpboete op zijn plaats.

De aandelen in een belastingadviesbureau waren tot begin 2009 in handen van een echtpaar. Beide echtelieden hielden 50% van de aandelen. Begin 2009 trad een nieuwe firmant toe aan wie het echtpaar in totaal 25% van de aandelen hebben overgedragen. Juni 2012 heeft de vrouw haar aandelen aan haar echtgenoot overgedragen, waardoor deze vanaf dat moment 75% van de aandelen bezit. De man en de nieuwe firmant voerden vanaf februari 2009 samen de directie van het belastingadviesbureau. Beiden stonden ook op de loonlijst.

Naar aanleiding van een boekenonderzoek zijn aan het adviesbureau naheffingsaanslagen loonheffingen, boeten en heffingsrente opgelegd vanwege niet aangegeven en afgedragen premies werknemersverzekeringen voor de nieuwe firmant. Rechtbank Noord-Holland buigt zich over de vraag of de boetes terecht zijn opgelegd.

 

Verplicht verzekerde firmant

Volgens het adviesbureau zijn de boetes niet terecht omdat de nieuwe directeur-firmant niet verplicht verzekerd was. Ter onderbouwing voerde het een mondelinge afspraak uit 2009 tussen de beide directieleden aan. Volgens deze overeenkomst zou met de overname van 25% van de aandelen de nieuwe vennoot niet zonder meer ontslagen kunnen worden. Bovendien zou hij evenveel stemrecht krijgen als de beide echtelieden en een zelfde winstrecht. Echter uit de statuten blijkt niets dat dit ondersteunt. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, elke aandeel levert één stem op en er is geen grotere meerderheid voorgeschreven voor het ontslag van een van de directeuren. De rechtbank komt tot de conclusie dat het aan grove schuld van het adviesbureau was te wijten dat de naheffingsaanslagen zijn opgelegd. Van een adviesbureau dat  belastingaangiften verzorgt mag worden verwacht dat ze op de hoogte is van de beoordeling van de verzekeringsplicht en de jurisprudentie op dat vlak. Ook had het moeten weten dat sinds jaar en dag de Centrale Raad van Beroep oordeelt dat mondelinge afspraken inzake de stemverhoudingen de formele verhoudingen binnen een vennootschap niet wijzigen. De boetes waren dus terecht opgelegd.

 

Wet: artikel 67f AWR

Meer informatie: Rechtbank Noord-Holland 13 februari 2018 (gepubliceerd 28 februari 2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:1615

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.