Fiscale eenheid Vpb: de voor- en nadelen

Download gratis Practice Note Fiscale eenheid Vpb

donderdag 11 juli 2019 René van Doeselaar 1201x gelezen

Er kunnen allerlei redenen zijn voor een fiscale eenheid voor de Vpb. We zetten de belangrijkste voor- en nadelen voor u op een rij.

Voordelen

 • Alleen de vennootschap aan de top van de fiscale eenheid hoeft een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen in plaats van iedere vennootschap binnen de fiscale eenheid afzonderlijk.
 • Transacties tussen de lichamen binnen een fiscale eenheid hebben niet direct fiscale gevolgen. Door de fiscale eenheid vormen de verschillende lichamen immers maar één belastingplichtige entiteit. Het probleem van de zakelijke verrekenprijzen is dan ook niet van toepassing.
 • Binnen de fiscale eenheid vindt automatisch een horizontale verrekening plaats van de winsten behaald door goed draaiende lichamen met de verliezen van vennootschappen die het in datzelfde jaar minder goed deden.
 • Een lichaam kan binnen bepaalde grenzen verliezen van het ene belastingjaar verrekenen met de winst van een ander lichaam in de fiscale eenheid van een ander jaar. Dit heet verticale verliesverrekening.
 • De mogelijkheid om relatief eenvoudig een andere concernopbouw tot stand te laten komen zonder heffing van vennootschapsbelasting.

Let op. Sommige voordelen van een fiscale eenheid worden beperkt in situaties waarin een fiscale claim verloren dreigt te gaan.

Nadelen

 • Tenzij de lichamen binnen een fiscale eenheid gedurende hun hele bestaan tot de fiscale eenheid behoren, zullen zij resultaten behalen in een periode waarin zij tot de fiscale eenheid behoren en resultaten behalen in een periode waarin zij niet tot de fiscale eenheid behoren. Wie verliezen die zijn geleden buiten de fiscale eenheidsperiode wil verrekenen met winsten die zijn genoten tijdens de fiscale eenheidsperiode of omgekeerd, moet rekening houden met bepaalde beperkingen.
 • Er zijn situaties waarin een holding een aftrekbaar liquidatieverlies op een lager bedrag moet stellen als de geliquideerde deelneming tot dezelfde fiscale eenheid behoorde dan wanneer de deelneming niet tot dezelfde fiscale eenheid zou behoren.
 • Kans op een verlaging van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Door het aangaan van een fiscale eenheid telt de Belastingdienst de investeringen van alle vennootschappen in de fiscale eenheid bij elkaar op. Omdat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek afneemt als het totale investeringsbedrag meer bedraagt dan € 106.150 (bedrag 2019), kan de optelling van de investeringen van alle vennootschappen leiden tot het verlagen of zelfs vervallen van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
 • Een fiscale eenheid kan over een belastingjaar maar één keer de eerste schijf (19% over de eerste € 200.000) van de vennootschapsbelasting benutten.
 • De ontvanger van de belastingen mag van een lichaam in de fiscale eenheid te innen bedragen verrekenen met aan andere lichamen in de fiscale eenheid uit te betalen bedragen.
 • De lichamen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van een fiscale eenheid over een periode waarin zij tot die fiscale eenheid behoorden. Dit is vooral een nadeel bij een eventueel faillissement van een lichaam in de fiscale eenheid.

Gratis download

In onze Practice Note Fiscale eenheid Vpb besteden we niet alleen aandacht aan de voor- en nadelen. Ook komt aan bod wat u allemaal moet doen bij de aanvraag en later bij het verbreken van de fiscale eenheid. Hoe zit het met verrekening van verliezen binnen en buiten de fiscale eenheid en na het verbreken van de fiscale eenheid?  U kunt de Practice Note nu gratis downloaden.

Wat krijgt u van ons?

* Talrijke rekenvoorbeelden

* Veel praktische tips

* Alle voor- en nadelen op een rij

* Herkenbare voorbeelden uit de praktijk

 

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.