Geen beroep mogelijk bij afwijzende ambtshalve beslissing

dinsdag 10 juli 2018 Michel Halters 410x gelezen

In afwijking van het open stelsel van de Algemene Wet Bestuursrecht, kent het belastingrecht een gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Tegen een genomen besluit ingevolge de belastingwet staat slechts in concrete gevallen beroep bij de belastingrechter open.

Een ondernemer had suppleties omzetbelasting ingediend en daarbij ambtshalve verzocht om teruggaaf omzetbelasting. De Belastingdienst wees deze verzoeken af. Tegen de afwijzing van de verzoeken is de ondernemer in beroep gekomen bij Rechtbank Noord-Nederland. De rechtbank oordeelt allereerst dat een besluit van de inspecteur een ambtshalve gedaan verzoek af te wijzen, is aan te merken als een publiekrechtelijke rechtshandeling. De rechtbank acht zich daarom bevoegd te oordelen over de beroepen van de ondernemer. Anders dan algemeen in het bestuursrecht, geldt voor het belastingrecht dat sprake is van een gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Tegen een ingevolge de belastingwet genomen besluit staat slechts beroep bij de bestuursrechter open als sprake is van:

  • een belastingaanslag;
  • een voor bezwaar vatbare beschikking; of
  • voldoening of afdracht op aangifte.

De rechtbank oordeelt dat een afwijzing van een ambtshalve verzoek om vermindering van omzetbelasting niet valt onder één van de drie categorieën. Daarom is geen beroep mogelijk tegen een afwijzende beslissing op een verzoek om ambtshalve teruggaaf omzetbelasting. De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

 

Wet: Art. 1:3 en 8:1 Awb, art. 26, 65 AWR

Meer informatie: Rechtbank Noord-Nederland 28 juni 2018 (gepubliceerd op 6 juli 2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2478

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.