Geen bezwaar mogelijk tegen voornemen toekenning BIN

dinsdag 8 mei 2018 Remco Latour 231x gelezen

Een brief waarin de Belastingdienst aankondigt een btw-ondernemer een btw-identificatienummer toe te kennen is geen beschikking die open staat voor bezwaar en beroep.

De Hoge Raad heeft in een recent arrest erop gewezen dat het besluit van de inspecteur tot het toekennen of intrekken van een btw-identificatienummer (BIN) een publieksrechtelijke rechtshandeling vormt. Ook kan men tegen zo’n besluit in bezwaar en beroep gaan. Als het besluit is genomen  als gevolg van een belastingwet, is de rechter bovendien bevoegd om kennis te nemen van een beroep tegen een uitspraak van bezwaar van de inspecteur. Dit geldt zelfs als men tegen het besluit geen bezwaar kan aantekenen. In deze zaak oordeelt de Hoge Raad dat de enkele mededeling van de inspecteur van zijn voornemen om een BIN toe te kennen geen voor bezwaar vatbare beschikking is. Als de belanghebbende echter toch in beroep gaat tegen deze mededeling, hoeft de belastingrechter zich niet onbevoegd te verklaren. Hij mag het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren.

 

Wet: art. 1:3 Awb en art. 26 AWB

Meer informatie: HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:674

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.