Geen gebruikelijk loon voor bestuurder STAK

woensdag 11 april 2018 Michel Halters 1085x gelezen

Een aanmerkelijk belang kan aanwezig zijn als de juridisch eigenaar van de aandelen deze voor rekening en risico van een ander houdt. Dat geldt ook als aandelen eigendom van een rechtspersoon zijn, terwijl een ander feitelijk kan beschikken over het vermogen van die rechtspersoon.

Aanvankelijk hield Beheer B.V. de aandelen in Werk B.V., echter Beheer B.V. failleerde. De aandelen in Beheer B.V. waren gecertificeerd en een Stichting Administratiekantoor (STAK) hield de aandelen. Certificaathouders waren een man en zijn vrouw en kinderen. De curator in het faillissement van Beheer B.V. verkocht de aandelen in Werk B.V. aan STAK. De STAK was daardoor enig aandeelhouder en zelfstandig bevoegd bestuurder van Werk B.V. De heer X was zelfstandig bevoegd bestuurder van de STAK.

In geschil is of de bestuurder van STAK indirect aanmerkelijkbelanghouder in Werk B.V. is en of op hem de gebruikelijkloonregeling van toepassing is. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de STAK in de desbetreffende jaren enig aandeelhouder in Werk B.V. was, maar dat de aandelen in Werk B.V. niet waren gecertificeerd. Desalniettemin kan volgens de rechtbank toch sprake zijn van een aanmerkelijk belang, namelijk als de STAK als juridisch eigenaar van de aandelen in Werk B.V. deze voor rekening en risico van een ander houdt. Datzelfde geldt als de aandelen eigendom zijn van een rechtspersoon en een derde feitelijk kan beschikken over het vermogen van die rechtspersoon. Op grond van de bepalingen van het rechtspersonenrecht mag het doel van de STAK niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen. De heer X kon als bestuurder van de STAK wel feitelijk over de ontvangen dividenden van Werk B.V. beschikken, maar hij kon die ontvangen dividenden van Werk B.V. vervolgens niet vrijelijk besteden. De dividenden gingen tot het vermogen behoren van de STAK en besteding van dat vermogen was beperkt door de statutaire doelstelling van de STAK. Daarom had de heer X geen economisch belang bij de aandelen in Werk B.V. De rechtbank oordeelt dat de heer X geen aanmerkelijk belang heeft en dat op hem daarom de gebruikelijkloonregeling niet van toepassing is.

 

Wet: Art. 4.6 Wet IB 2001 en art. 12a Wet LB 1964

Meer informatie: Rechtbank Noord-Nederland 5 april 2018 (gepubliceerd op 9 april 2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:1197

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.