Geen onderscheid meer bij werving en selectie werknemers

woensdag 9 oktober 2019 Michel Halters 331x gelezen

Voorgesteld wordt aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer bevoegdheden toe te kennen om toezicht te houden op het wervingsbeleid van werkgevers en intermediairs. Doel is het tegengaan van discriminatie bij het aannemen van werknemers.

Er is een internetconsultatie geopend over invoering van de Wet toezicht discriminatievrije werving en selectie. Deze internetconsultatie bevat een conceptwetsvoorstel en een concept memorie van toelichting. Het conceptwetsvoorstel bevat wijzigingen op de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en de Wet aanpak schijnconstructies.

 

In de Arbeidsomstandighedenwet wordt volgens het conceptwetsvoorstel opgenomen dat een werkgever een werkgever een werkwijze opstelt waarin hij aangeeft hoe hij de werving aanpakt en verboden onderscheid voorkomt. Bij inschakeling van een intermediair, bijvoorbeeld een uitzendbureau, moet hij nagaan of ook deze over een werkwijze beschikt. In het voorstel is ook opgenomen dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat een opdrachtgever beschikt over een werkwijze ter voorkoming van arbeidsmarktdiscriminatie bij de inschakeling van een zelfstandige opdrachtnemer.

 

Ook voor intermediairs komt er verplichting om te beschikken over een werkwijze gericht op voorkoming van arbeidsmarktdiscriminatie. Intermediairs moeten deze werkwijze schriftelijk vastleggen. Deze verplichting komt in de WAADI te staan.

 

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan controleren of werkgevers over een werkwijze beschikken en indien de werkgever in gebreke blijft een boete (€ 4.500) opleggen. Indien de inspectie SZW een boete oplegt, dan zal zij dit ook openbaar maken. Het is mogelijk om tot en met 4 november 2019 te reageren op het conceptwetsvoorstel.

 

Bron: Internetconsultatie.nl 7 oktober 2019, Conceptwetsvoorstel, Concept memorie van toelichting

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.