Geen uitvoerige administratie vereist bij kleine ANBI

dinsdag 27 januari 2015 Marieke Jansen 1245x gelezen

Van een ANBI met activiteiten van eenvoudige aard en beperkte omvang, kon volgens de rechtbank niet worden verlangd dat zij een administratie bijhielden van alle liefdadigheidsprojecten. Het overleggen van de administratie van het goede doel waaruit bleek dat de beschikbare gelden nagenoeg waren besteed aan de projecten, was voldoende.

Na het overlijden van een man die woonachtig was in Brazilië en daar een onderneming en landerijen had, besloten zijn broers een deel van de nalatenschap aan goede doelen te schenken. Hiertoe richtten zij een stichting op die liefdadigheidsprojecten in Brazilië en Paraguay financierde en gericht was op het geestelijk en materieel welzijn van de mensen in de omgeving. Deze werd aangemerkt als ANBI. In april 2013 deelde de inspecteur echter mee dat de ANBI-status met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 zou worden ingetrokken. De rechtbank merkte op dat de vraag of de intrekkingsbeschikking terecht was, uitsluitend moest worden beoordeeld op basis van de vereisen in de Uitvoeringsregeling. Of de stichting voldeed aan de administratieve verplichtingen in artikel 52 AWR en de statuten, was hierbij niet relevant. Dat de stichting geen nauwkeurige boekhouding bijhield van de bestedingen in Brazilië en Paraguay en de administratieve bescheiden toelichting nodig hadden, kon de ontzegging van de ANBI-status niet rechtvaardigen. Gelet op de eenvoudige aard en beperkte omvang van de activiteiten, kon van de stichting niet worden verlangd dat zij een administratie bijhielden van de liefdadigheidsprojecten. De overlegde bescheiden van het goede doel en jaarstukken, voldeden als administratie zoals bedoeld in de uitvoeringsregeling. Aangezien hieruit bleek dat de beschikbare gelden nagenoeg waren besteed aan de liefdadigheidsprojecten, had de inspecteur de ANBI-status ten onrechte ingetrokken volgens de rechtbank.

Wet: artikel 6:33 Wet IB 2001, artikel 5b AWR, artikel 1a Uitvoeringsregeling AWR

Meer informatie: Rechtbank Noord-Holland, 23 januari 2015 (gepubliceerd 26 januari 2015), ECLI:NL:RBNHO:2015:257

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.